Nieuws - 16 juni 2017

Begeleiding thesis steeds lastiger

tekst:
Roelof Kleis

De groei van de aantallen studenten legt grote druk op de begeleiding van de afstudeerscripties. Sommige leerstoelgroepen hebben een stop ingesteld of overwegen een strippenkaart voor begeleiding.

Zowel bachelor- als masterstudenten ronden hun studie af met het schrijven van een thesis. In dit onderdeel doen ze zelfstandig onderzoek en doen daar verslag van. De begeleiding van de thesis door docenten is intensief. Bij tal van leerstoelgroepen leidt dat tot grote werkdruk onder de medewerkers. Om de druk van de ketel te halen, worden vaak thesisringen gevormd. Studenten begeleiden elkaar tijdens hun thesis. Docenten blijven in dat proces meer op afstand.

Klagen
Met wisselend succes, blijkt uit het artikel ‘Lesgeven in tijden van drukte’, dat Resource in het nieuwste nummer besteedt aan de groeiperikelen van Wageningen Universiy. ‘Onze ervaring is dat zo’n thesisring niet bijdraagt aan de kwaliteit’, zegt hoogleraar Jaap Keijer van Fysiologie van Mens en Dier. ‘Daarbij speelt mee dat ook de studenten niet allemaal positief zin. De slechtere studenten vinden het wel prettig, maar de goede klagen dat ze er niks van leren. Die zeggen: we zijn alleen maar andere studenten aan het helpen. We zijn er dus mee gestopt. Maar voor de masters werkt het wel.’

Een strippenkaart geeft recht op een bepaald aantal uren begeleiding
Han Wiskerke, hoogleraar Rurale Sociologie

Bij Gezondheid en Maatschappij is zelfs een stop ingesteld om de toeloop aan te kunnen. Studenten moeten daar een sollicitatieronde door om een thesisplek te bemachtigen. Om de
begeleiding hanteerbaar te houden wordt zelfs overwogen een strippenkaart in te voeren. ‘Een kaart die recht geeft op een bepaald aantal uren begeleiding’, licht hoogleraar Hans Wiskerke van Rurale Sociologie toe. ‘Studenten kunnen dan zelf bepalen hoe ze die tijd in gaan zetten. We willen de beschikbare tijd daarmee eerlijker verdelen.’

Het volledige verhaal is hier te lezen.