Nieuws - 1 januari 1970

Beek droogt uit door zandwinning

De winning van zilverzand kan leiden tot verdroging van de Rode Beek bij Sittard. Dat concluderen hydroloog dr. Frank van der Bolt en ecohydroloog dr. Han Runhaar van Alterra na onderzoek. Of de zandwinning stopgezet moet worden is nog onzeker.

De provincie Limburg gaf zandwinningbedrijf Sigrano toestemming de winning van zilverzand uit te breiden richting de Brunsummerheide. De hydrologen deden daarop onderzoek in opdracht van stichting Behoud Brunsummerheide.
De nieuwe groeve ligt op één kilometer afstand van de bron van de Rode Beek. 'Dat is een kwetsbaar systeem', aldus Runhaar. 'Het is een heidebeek in een voedselarm gebied met kwelwater dat zeer zwak gebufferd is. Daarom krijg je hier gradiënten van natte heide, hoogveen en de bovenloop van de beek, wat in Nederland nauwelijks voorkomt. Geringe veranderingen in de hydrologie kunnen het einde betekenen van dit type systeem.'
'Dat het een uniek systeem is, wordt niet betwist', aldus Runhaar. De grote vraag is echter of het systeem van de Rode Beek zodanig wordt verstoord dat de zandwinning moet stoppen. Het gebied valt binnen de Europese Habitatrichtlijn, en is dus wettelijk beschermd tegen ernstige verstoring. Sigrano heeft wel een onderzoeksrapport uitgebracht over de nieuwe groeve, maar daar blijkt volgens de Alterra-onderzoekers niet uit of de groeve verstorend werkt op de Rode Beek. Zij pleiten voor verder onderzoek. / MW