Nieuws - 14 december 2006

Bedrijven en woningen op landgoed Larenstein

Hogeschool Van Hall Larenstein en de gemeente Rheden, waar Velp onder valt, hebben een masterplan gepresenteerd voor landgoed Larenstein. Volgens het plan komen er woningen, bedrijfspanden en ateliers op het landgoed.

Landgoed Larenstein wordt nu gebruikt door Van Hall Larenstein (VHL), de mbo Helicon MBCS en trainingscentrum IPC Groene Ruimte. Volgens het college van bestuur van VHL zijn echter ‘meer economische dragers’ nodig nu de hogeschool zelf minder ruimte nodig heeft. De directe aanleiding voor de plannen is de leegstand van het voormalige klooster dat tot twee jaar geleden gebruikt werd voor onderwijs. Pogingen om in het pand bedrijven te vestigen liepen op niets uit.
‘We hebben besloten niet alleen te kijken naar de mogelijkheden voor de oudbouw, maar voor het hele landgoed’, zegt Martin Jansen van het college van bestuur van VHL. ‘We willen weten welke nieuwe bestemmingen goedkeuring van de gemeente krijgen. Daarom hebben we een extern bureau ingeschakeld. Dat wordt door de gemeente als objectiever beschouwd.’
Het masterplan is opgesteld door stedenbouwkundig bureau SAB uit Arnhem. Voor de totstandkoming zijn diverse inspraaksessies geweest voor belanghebbenden, omwonenden en mogelijke nieuwe gebruikers.
SAB stelt voor het klooster, met uitzondering van de kapel, te slopen. Op deze plek komen woningen, evenals op diverse andere plaatsen op het landgoed. Ook komen er voorzieningen voor sport, kunst en cultuur. Langs de snelweg A12 zijn bedrijfspanden gepland en op het grasland langs de spoorlijn moet een conferentiecentrum verrijzen met acht verdiepingen.
Het masterplan wordt in januari beoordeeld door de gemeenteraad van Rheden. ‘We willen daarna met medewerkers en studenten nader bekijken wat de gevolgen zullen zijn voor de onderwijsfunctie en het open karakter van het landgoed’, zegt Jansen. ‘Dit masterplan was nodig om te kijken wat er kan en mag. Wat we zelf willen, is de volgende vraag. Wij blijven immers eigenaar van het landgoed.’ / Koen Moons

Zie ook M.I.