Nieuws - 25 april 2019

Bedrijven en studenten op Born-Oost

tekst:
Roelof Kleis

De campus aan de oostkant van de Mansholtlaan wordt een kantorenpark voor tweeduizend arbeidsplaatsen. Op de kop tegenover Hoevestein komt een studentenflat.

De Born-Oost met linksonder de studentenflat. Links is nog net sterflat Hoevestein te zien. Aan de oostkant grenst het terrein aan de achtertuinen van de huizen langs de Grintweg. © WUR

Dat blijkt uit de plannen die gisteravond zijn gepresenteerd aan omwonenden tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis. Het gaat om het tien hectare grote terrein Born-Oost, dat ligt tussen de Mansholtlaan en de Grintweg. Op dit terrein zijn al het NIOO en Aeres Hogeschool gevestigd. In de voorliggende plannen is ruimte voorzien voor nog eens 80.000 vierkante meter ‘kennisintensieve bedrijvigheid’.

Verdubbeling
Met kennisintensieve bedrijvigheid worden bedrijven bedoeld die een link hebben met de thema’s van WUR. Het bedrijvenpark wordt daarmee een uitbreiding van de bedrijvenstrook met Friesland Campina, Unilever en de ondernemingen in Plus Ultra I en II (in ontwikkeling). Dat levert volgens projectleider Martijn Hoenkamp (Facilitair Bedrijf) een verdubbeling op van het aantal arbeidsplaatsen in die sector op de campus.

Het terrein gezien vanaf de kant van Droevendaal. © Roelof Kleis
Het terrein gezien vanaf de kant van Droevendaal. © Roelof Kleis

De bebouwing aan de oostkant van het terrein grenst aan de achtertuinen van de huizen aan de Grintweg. Om de bewoners enigszins te ontzien is een groenstrook van vijftien meter voorzien. De bebouwing aan deze kant wordt met 13,5 meter (drie lagen) het laagst en loopt naar de Mansholtlaan op naar 27,5 meter (zes lagen). Dat is iets lager dan Friesland Campina. Aan de achterkant van het terrein komen twee parkeergebouwen.

Studentenkamers
Opmerkelijk onderdeel van de plannen is de bouw van studentenwoningen. In de punt van het terrein, bij restaurant ’t Gesprek, wil Idealis een gebouw met 200-250 studentenkamers realiseren. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de wens van de gemeenteraad om meer studentenhuisvesting op de campus te realiseren. Na Campus Plaza zou dit het tweede studentengebouw op de campus worden.

We zijn al met diverse gegadigden in overleg
Eise Ebbelink, hoofd Vastgoedbeleid WUR

De ontsluitingen van het bedrijvenpark voor auto's komen op de Mansholtlaan bij de huidige rotonde en ter hoogte van de busbaan over de campus. De rotonde wordt dan een kruispunt. Om het gebruik van openbaar vervoer te stimuleren, wordt de busdienst opgeschroefd van acht naar twaalf bussen per uur. Fietsers en voetgangers kunnen zowel vanaf de Mansholtlaan als de Grintweg het terrein op.

Imag
De plannen met de Born-Oost zijn nog in een pril stadium. Het bestemmingsplan voor het gebied moet nog worden aangepast. Dat plan voorziet nu in bebouwing voor onderwijs en onderzoek. Op het terrein stond voorheen het Imag. Het bouwblok was aanzienlijk kleiner dan de ruimte die nu voor bedrijven wordt geclaimd. Het NIOO en Aeres Hogeschool zijn een aantal jaren terug binnen het oude bestemmingsplan gerealiseerd.

Volgens hoofd Vastgoedbeleid Eise Ebbelink is de belangstelling voor de Born-Oost bij het bedrijfsleven groot. ‘We zijn al met diverse gegadigden in overleg. En met eentje al heel ver.’ Volgens Ebbelink zal op zijn vroegst volgens voorjaar de schop de grond in kunnen. De bebouwing van heel het terrein zal naar schatting acht tot tien jaar vergen.