Nieuws - 10 oktober 2002

Bedrijfsleven moet meer uitgeven aan hoger onderwijs

Bedrijfsleven moet meer uitgeven aan hoger onderwijs

Het bedrijfsleven moet een financieel offer brengen om het hoger onderwijs in Nederland op niveau te houden. Ook de studenten moet meer gaan betalen. Dat zei staatssecretaris Nijs donderdag op een symposium.

Daarbij schuwde de bewindsvrouw niet om met voorbeelden te komen die Nederlandse instellingen ongetwijfeld angst inboezemen. Nijs haalde een Londense instelling aan die voor zeventig procent op private gelden steunt.

Een woordvoerder van de staatssecretaris benadrukt dat zulke radicale cijfers weliswaar niet heilig zijn, maar dat Nijs ermee wil aangeven dat de huidige bekostigingsverhoudingen wat haar betreft weldra tot het verleden behoren. Nu neemt de overheid nog vrijwel de hele bekostiging voor haar rekening.

En dat kan anders. "Als een opleiding een duidelijke meerwaarde heeft, mag je er van de student ook meer geld voor vragen. En als de overheid ?berhaupt topmasters wil financieren, dan komen topmasters van hbo's ook in aanmerking", zei staatssecretaris Nijs kort geleden in een interview. Nijs vindt overigens nog wel dat de toegankelijkheid van het hoger onderwijs moet worden gewaarborgd.

Van de staatssecretaris moeten de Nederlandse hoger onderwijsinstellingen elkaar meer opzoeken en als eenheid naar buiten treden, in plaats van elkaar te concurreren. Nijs wil daarom dat het aantal opleidingen wordt teruggebracht en dat de overgebleven opleidingen door samenwerking een kwaliteitsimpuls krijgen.

"Er zijn nu bijvoorbeeld tien opleidingen psychologie. Dat kunnen er best vijf minder zijn.", zei de staatssecretaris onlangs nog. "Die opleidingen hebben basiskosten die je op die manier terug kunt dringen. Als universiteiten zich op hun sterke punten richten, krijg je beter onderwijs en beter onderzoek."

Internationalisering dwingt het hoger onderwijs volgens Nijs tot een krachtenbundeling. Nederland heeft zich immers aan het GATS-verdrag (General Agreement on Trade in Service) verbonden. Dat akkoord regelt liberalisering van de dienstenmarkt. Het lijkt dus een kwestie van tijd voor er spelers uit het buitenland op de Nederlandse markt verschijnen. Die buitenlandse marktpartijen komen straks net zo goed voor bekostiging in aanmerking.

Veel is straks afhankelijk van de accreditatie. "U kunt van mij verwachten dat ik met voorstellen zal komen onder welke voorwaarden geaccrediteerde opleidingen bekostigd worden - of ze nu door de huidige universiteiten en hogescholen worden aangeboden of door andere instellingen."

Universiteitenkoepel VSNU maakt zich zorgen over de koers die 'Zoetermeer' vaart. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) laat via voorzitter Linda van Beek weten weinig te voelen voor verdere deregulering en liberalisering. "Voor veel mensen wordt de drempel om te gaan studeren te hoog als de bekostiging het hoger onderwijs straks voor het grootste deel wordt overgelaten aan studenten en bedrijven. Daarnaast is het nog maar de vraag in hoeverre marktpartijen in deze magere tijden willen investeren in onderwijs." | HOP