Nieuws - 20 september 2011

Beatrix: 'Goed onderwijs is cruciaal'

In de Troonrede sprak de koningin vandaag niet alleen over de economische crisis, bezuinigingen, zorg en veiligheid, maar ook over onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

beatrix_thumb.jpg
Er zijn jaren geweest waarin onderwijs en onderzoek hooguit even werden aangestipt in de Troonrede, die de koningin traditiegetrouw op de derde dinsdag van september voor de leden van de Staten Generaal uitspreekt. Dat was deze keer anders.
Koningin Beatrix kon niets nieuws melden, want de maatregelen waren allemaal al eerder aangekondigd. Daarom gaat het vooral om de manier waarop de regering de maatregelen samenvat. Zij blijkt onderwijs en wetenschap vooral in een economisch licht te zetten.

'Het spreekt vanzelf dat toekomstige economische groei nauw verbonden is met ons vermogen om te blijven leren', zei de koningin. 'Goed onderwijs is fundamenteel voor de concurrentiekracht van ons land en geeft mensen de kans hun talenten te ontplooien. De regering wil daarom de kwaliteit van het onderwijs verbeteren.'

De vorstin wijdde ook enkele woorden aan de zwaardere lasten voor studenten.  'Voor studenten in het hoger onderwijs gaat de eigen bijdrage omhoog. Met de opbrengst daarvan wordt ge├»nvesteerd in kwalitatief betere en intensievere onderwijsprogramma's. De regering maakt afspraken met universiteiten en hogescholen over concentratie van opleidingen, het bevorderen van excellentie in onderzoek en een betere aansluiting op de arbeidsmarkt.' / HOP NM