Nieuws - 1 januari 1970

Baviaan wordt romantisch van klassieke muziek

Het deed de bavianen in Almere goed, de klassieke muziek die een paar dagen lang uit de luidsprekers schalde. Normaalgesproken gedragen ze zich zichtbaar gefrustreerd en leven ze nogal langs elkaar heen.. Maar pianomuziek doet wonderen, zo bleek. De apen waren zichtbaar minder gefrustreerd en zochten troost bij elkaar.

,,De bavianen worden er socialer van. Ze groeten elkaar vaker en ze gaan meer vlooien'', zegt biologiestudente Inge Marks. Zij en haar studiegenoot Marloes van der Goot onderzochten tijdens hun stage het effect van muziek op acht bavianen in het opvangcentrum van de Stichting Aap.
,,We hebben pianomuziek maar ook andere rustige muziek van de radio laten horen om gewenning te vermijden en het voor de dierverzorgers ook een beetje leuk te houden. Het is nog niet duidelijk hoe muziek precies werkt. Het kan zijn dat het storende achtergrondgeluiden maskeert zoals schoonmaakwerk of geluiden van andere apen. Of misschien werkt het ritme rustgevend.''
De studenten hadden het liefste gezien dat de apen niet alleen socialer werden, maar ook hun stereotiep gedrag helemaal lieten varen. Dat gebeurde echter niet. Slechts één aap ging minder ijsberen, maar daarvoor in de plaats ging ze zichzelf steeds meer vlooien. Een andere aap ging zelfs meer ijsberen, maar likte wel minder excessief dan voorheen aan zijn arm. En voordat de piano- en vioolgeluiden een rustgevend effect lieten zien, werden sommige apen eventjes agressief.
De studenten benadrukken dat ze geen algemeen geldende conclusies kunnen trekken voor bavianen of apen in het algemeen. Bij de Stichting AAP was het namelijk moeilijk om een wetenschappelijk experiment op een goede manier uit te voeren. Er waren verschillende praktische problemen. ,,Er was een vervelende rhesus makaak als buurman, die voor veel onrust in de groep zorgde. En de diverse dierverzorgers gingen op verschillende manieren met de dieren om. Ze voerden de dieren bijvoorbeeld niet op vaste tijden en dat kan invloed hebben op het experiment.''
De staf van Stichting Aap was toch blij met de uitkomsten. Dit is de eerste keer dat er in de apenhal onderzoek is gedaan. Naar aanleiding van het onderzoek zal in het vervolg af en toe de radio aangaan in de apenhal. En dan geen Arrow Classic Rock, maar Radio 4. | H.B.