Nieuws - 1 januari 1970

Barentsz’ overwintering niet toevallig

Het Behouden Huys, het beroemde overwinteringskamp van Willem Barentsz, is niet toevallig samengesteld uit resten van het scheepswrak, zoals tot nu toe werd aangenomen. Dat beweert dr JaapJan Zeeberg, klimaatonderzoeker bij het RIVO, in zijn boek over de beweegredenen van de zestiende-eeuwse Nederlandse poolvorsers op Nova Zembla.
‘Uit de symmetrie kun je afleiden dat de scheepstimmerman het onderkomen, net als het schip, volgens de gouden snede heeft gebouwd’, vertelt Zeeberg. ‘Ik denk dat Barentsz al een ontwerp had klaarliggen en het verblijf op Nova Zembla minder toevallig was dan vaak wordt gedacht.’ Voor het boek heeft de onderzoeker onder meer met experts van het Rijksmuseum expedities ondernomen naar de overblijfselen van het huis op Nova Zembla.
Zeebergs boek, getiteld Into the Ice Sea, verschijnt op 15 april en is vooral bedoeld om de internationale gemeenschap kennis te laten maken met dit unieke stukje geschiedenis van Nederlandse poolreizen. ‘Het materiaal is dankzij de Kleine IJstijd die daarop volgde enorm goed bewaard gebleven. Bovendien hebben we dankzij het dagboek van de bemanning ook een historische context die je niet vaak aantreft in de archeologie.’
De RIVO-medewerker schreef eerder al een meer wetenschappelijk boek over de ruim tien jaar onderzoek die hij in Noord-Rusland heeft gedaan naar klimaatschommelingen. / GvM

Into the Ice Sea. Barents' wintering on Novaya Zemlya, JaapJan Zeeberg. Rozenberg Publishers, 2005, 320 pp, ISBN 90 5170 787 8, 29.50 euro