Nieuws - 15 maart 2001

Bang

Bang

"Wageningen is bang om dingen te verliezen. Ze wil altijd alles erbij doen." Dat zei dr. Rinette Julicher, hoofd directie Wetenschap en kennisoverdracht van het ministerie van LNV in een discussie met Wageningse studenten, vorige week in Den Haag.

"Als biotechnologie in wordt, richt ze zich op biotechnologie. Zo is het nu ook met biologische landbouw. Maar in een 'bedrijf' moet je keuzes durven maken. Afbouwen en opstarten hoort erbij."

Wageningers zijn ook bang om dingen te verliezen als ze onder het ministerie van Onderwijs zouden vallen. Wageningen hoort nu als enige universiteit bij het ministerie van LNV. De overheid bediscussieert deze positie. Julicher: "Het agrarisch onderwijs is bang voor OCW. Ze denkt dat OCW een saneerder is, maar OCW pompt juist geld. De band met ons ministerie blijft natuurlijk, net zoals Delft contact heeft met het ministerie van Verkeer en Waterstaat."

S.L.

(Zie ook pag 5: Wageningse studenten bezoeken Brinkhorst)