Nieuws - 31 mei 2007

Banen weg bij zakelijke tak van hogeschool

De zakelijke tak van de hogeschool, Van Hall Larenstein Training & Consultancy, leed afgelopen jaar zwaar verlies. Interim-directeur Toon Griffioen schreef een plan van aanpak om orde op zaken te stellen. In dit plan, dat onlangs naar de medezeggenschapsraad is gestuurd, staat onder meer dat de personeelsomvang teruggebracht moet worden door voortaan onderwijspersoneel in te huren voor trainingen en consultancy.

Voor de huidige medewerkers betekent dit dat zij stevige functioneringsgesprekken kunnen verwachten, zeker degenen die onvoldoende declarabele uren draaien. Het is niet uitgesloten dat zij terug worden geplaatst naar het onderwijs of op zoek moeten naar werk buiten de hogeschool, aldus het plan van aanpak.
Uit cijfers van het college van bestuur blijkt dat Training & Consultancy in zowel 2005 als 2006 een negatief exploitatiesaldo had van 6,5 ton. Voor 2007 zag de aanvankelijke begroting er iets rooskleuriger uit - een tekort van anderhalve ton op een omzet van ruim zes miljoen euro - maar daar ging de medezeggenschapsraad niet mee akkoord. Die wilde een sluitende begroting. Die heeft de interim-directeur nu gepresenteerd.
In de analyse die hij bij de herziene begroting voegde, somt Griffioen de sterke en zwakke punten van de organisatie op, plus de kansen en bedreigingen. De toegewijde medewerkers werken volgens de analyse onvoldoende gestructureerd, zijn reorganisatiemoe en worden onvoldoende ondersteund door hun omgeving op de hogeschool, die niet is ingesteld op marktgericht werken.
Belangrijke bedreigingen zijn dat concurrenten op de training- en consultancymarkt sneller, beter en goedkoper opereren en dat de positionering van T&C onduidelijk is, ook al omdat er nog wordt gedacht en gewerkt vanuit twee organisaties (Leeuwarden en Wageningen/Velp).
Om deze problemen het hoofd te bieden, wil Griffioen toe naar een kleinere organisatie, waarbij hij onderscheid maakt tussen trainingen, consultancy en internationale projecten. Deze businessunits gaan alleen nog werk aannemen op het gebied van gebiedsontwikkeling, life sciences en dier, ofwel de thema’s waar ook het onderwijs van de hogeschool zich op concentreert.