Nieuws - 30 maart 2017

Banen weg bij Humane voeding

tekst:
Tessa Louwerens

De afdeling Humane voeding van AFSG gaat reorganiseren. Daardoor verdwijnen er 11 banen, ruim 8 fte. De reorganisatie is nodig vanwege een verwacht tekort op de begroting van ongeveer een miljoen euro.

Foto: Sven Menschel

De reorganisatie heeft tot gevolg dat de onderzoeksactiviteiten in de deelgebieden Moleculaire Farmacologie, National Public Health en Diabetes Epidemiologie worden beëindigd. Daarmee wordt vooral het aantal ondersteunende functies teruggebracht. De ingrepen zijn volgens Kees de Graaf, leerstoelhouder Humane Voeding noodzakelijk. ‘De afgelopen acht jaar hebben we een groot aantal projecten binnengehaald en veel personeel aangenomen. Maar in 2015 is de financiering teruggelopen en bleek de groei niet structureel gedekt.’

Het gevolg van die ontwikkelingen is dat er nu naar verwachting 1 miljoen euro tekort is. De Graaf: ‘Door de toenemende concurrentie hebben we strategische keuzes moeten maken, door te kijken waar onze kracht ligt en hier onze focus op te richten.’ De Graaf vindt het ‘heel erg vervelend’ voor de mensen die hierdoor getroffen worden. ‘We zijn een hechte groep, maar de wetenschap verandert en daar moeten we in mee gaan.’ Om de internationale positie verder te versterken wil de afdeling Humane Voeding verder onder de nieuwe naam Human Nutrition & Health. De afdeling gaat zich richten op de twee thema’s Global Nutrition & Health en Food, Digestion & Health.

De Raad van Bestuur is in een voorgenomen besluit akkoord met het reorganisatieplan. Het plan is inmiddels aan de bonden en de ondernemingsraad voorgelegd. Gedwongen ontslagen worden volgens een bericht aan de medewerkers niet uitgesloten. De betrokken medewerkers worden zoveel mogelijk naar nieuw werk begeleid. De ondernemingsraad heeft het advies ontvangen en buigt zich er nu over.

Voor meer informatie kijk op: https://www.intranet.wur.nl/nl/home/news/Pages/StrategischeherijkingafdelingHumaneVoeding.aspx