Nieuws - 1 januari 1970

Bananenkever goed te bestrijden met opruimen

Bananenkever goed te bestrijden met opruimen

Bananenkever goed te bestrijden met opruimen


Met simpele maatregelen als het verwijderen van wortelstronken na de oogst
is de schade die de bananensnuitkever bij bananenplanten aanricht flink te
beperken, stelt Michael Masanza in zijn proefschrift. De promovendus gaat
in zijn geboorteland Uganda werken aan een voorlichtingsproject voor de
veelal arme bananentelers.

Bananen zijn in Uganda één van de belangrijkste voedselgewassen. De teelt
in centraal en Zuidwest-Uganda lijdt echter flink onder de bananenkever
Cosmopolites sordidus. Masanza toonde aan dat vooral de keverlarven
schadelijk zijn omdat ze de wortelstronken en de uit bladschedes opgebouwde
schijnstammen aanvreten. De eitjes waaruit de larven voortkomen worden
gelegd aan de basis van de bladschedes. Door de schade die de kevers
aanrichten produceren de planten minder bananen en waaien ze bij storm
sneller om. Vooral jonge aanplant is gevoelig voor de vaak moeilijk te
traceren nachtdiertjes, die nauwelijks van hun plek komen en vier jaar oud
kunnen worden.
De keverpopulatie kan worden verkleind door na de oogst de stammen die
bananen hebben gedragen en andere, voor de teelt overbodige uitlopers af te
kappen en te drogen, zodat deze niet langer als schuilplaats kunnen dienen
en er bovendien geen eitjes op kunnen worden gelegd. Ook maatregelen als
het verwijderen van wortelstronken en het met grond bedekken van
snoeiresten na de oogst hebben effect. De bananenkever kan verder worden
bestreden door maatregelen als het aanplanten van bodembedekkers, zoals
gras.
De voorgestelde cultuurmaatregelen zijn arbeidsintensief maar goedkoop en
zorgen voor meer opbrengst. ,,Het grote probleem is echter, net als overal,
de voorlichting’’, aldus promotor prof. Joop van Lenteren. | Y.d.H.

Michael Masanza promoveerde op 9 september bij prof. Joop van Lenteren,
hoogleraar Entomologie.