Nieuws - 27 juni 2013

Ban op exotische gezelschapsdieren

Wie? Paul Koene, dieretholoog bij Livestock Research
Wat? Grondlegger van de 'positieflijst' gezelschaps­dieren
Waarom? Staats­secretaris Dijksma presenteerde vorige week een lijst met exotische zoogdieren die we (niet meer) mogen houden

5-microfoon-Resource-web.jpg
Tevreden?
'Ik ben zeer tevreden dat we een methode hebben ontwikkeld waarmee je het welzijn van allerlei dieren in gevangenschap op een rijtje kunt zetten. Aanleiding van ons onderzoek was een Europees arrest waarin bepaald wordt dat zo'n lijst objectief moet zijn en gebaseerd op wetenschappelijke kennis. Dat is gelukt.'
Waarom is die methode zo belangrijk?
'Omdat er altijd houders van exotische zoogdieren zijn die zo'n lijst gaan betwisten, net als groeperingen die voor dierenwelzijn opkomen. Dan zijn objectief vastgestelde criteria prettig voor de wetgever en de rechter.'
Is het grootste leed nu geleden?
'Dat hangt af van de implementatie van het beleid. Er zal eerst een overgangsregeling komen voor de wilde dieren die nu worden gehouden. Daarna moet de overheid het verbod op zoogdieren die niet meer gehouden mogen worden,  handhaven. Hoe ze dat precies wil gaan doen, weet ik niet.'
De lijst was veel in 't nieuws; nog media gesproken?
'Nee  nauwelijks, toen de lijst werd gepresenteerd zat ik op een conferentie in Brussel, over wilde dieren in gevangenschap. Ik was niet goed bereikbaar. Ik heb alleen TV Gelderland gesproken, maar collega's hebben meer media gesproken.'