Nieuws - 1 januari 1970

Bacteriën voeren ondergrondse wave op

Bodembacteriën blijken groeiende wortels van gewassen in een soort golfbeweging te volgen. Dit nieuwe inzicht vormt mogelijk een verklaring voor het fenomeen dat ziekmakende schimmels in de grond soms wel en soms niet een gewas infecteren. Dit blijkt uit onderzoek van de Russische promovendus Vladimir Zelenev en prof. Ariena van Bruggen van de leerstoelgroep Biologische bedrijfssystemen.

,,Uit experimenteel onderzoek was al bekend dat populaties van bacteriën fluctuaties vertonen na verstoring van de bodem. Uit het onderzoek van Vladimir blijkt dat ook langs wortels sprake is van een golfpatroon van bacteriën. De zone van bodembacteriën groeit als het ware met de wortel mee en fluctueert in afmeting. Het golfpatroon lijkt tot stand te komen door een wisselwerking tussen de bacteriën en voedingsstoffen in de bodem. Waarschijnlijk spelen die fluctuaties ook een rol in de vatbaarheid van de gewassen voor ziekmakende schimmels’’, zegt Van Bruggen. ,,Als de bacteriepopulatie groot is, is er sprake van weinig schimmelinfectie en andersom. We willen nu gaan uitzoeken welke bacteriën daar precies voor verantwoordelijk zijn.”
Zelenev toont ook aan dat de afmeting van bacteriepopulaties een golfbeweging in de tijd vertoont na toevoeging van plantenmateriaal aan grond. Die golfbeweging is heftiger in biologisch verarmde grond. ,,We willen nagaan of de intensiteit van de golfbeweging een indicator kan zijn voor bodemgezondheid’’ zegt van Bruggen. Er zijn volgens haar aanwijzingen dat grond waarop biologisch geteeld wordt beter gebufferd is tegen verstoringen. De bacteriepopulaties fluctueren minder en biologische gronden zijn ook beter bestand tegen infectieziekten.
In samenwerking met onderzoekers van Plant Research International en de universiteiten van Michigan en Moskou zal de relatie tussen bodemmicrobiologie, bodemgezondheid en broeikasgasemissies nader worden onderzocht. | G.v.M.

Vladimir Zelenev promoveerde op vrijdag 19 maart bij prof. Ariena van Bruggen, hoogleraar Biologische bedrijfssystemen.