Nieuws - 21 maart 2002

Bacteriegif bezorgt praktijkonderzoek hoofdpijn

Bacteriegif bezorgt praktijkonderzoek hoofdpijn

Medewerkers van het Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) hebben tijdens het dorsen van gras blootgestaan aan te hoge concentraties endotoxines. Bij een aantal medewerkers heeft dat geleid tot lichamelijke klachten als hoofdpijn en benauwdheid. Over de gevolgen van blootstelling aan endotoxines op lange termijn is nog weinig bekend, maar het zou kunnen leiden tot chronische longproblemen.

Zes tot acht medewerkers winnen jaarlijks graszaad in een grote hal van PPO in Lelystad. Na gezondheidsklachten heeft de arbo- en milieudienst een meting verricht naar de concentratie endotoxines in de lucht. Die bleek honderd tot vierhonderd maal hoger dan de wettelijke grenswaarde die in 2003 van kracht wordt.

Endotoxines zijn bacteri?le gifstoffen die van nature voorkomen op planten. Voor mensen vormen ze een gevaar als ze in de vorm van stof worden ingeademd. Het college van bestuur van Wageningen UR heeft besloten dat de medewerkers niet langer in de hal mogen dorsen. Het praktijkonderzoek zoekt nog naar een veilige methode voor het winnen van het graszaad. | K.V.