Nieuws - 1 januari 1970

Bacterie ingezet tegen eikenprocessierups

Alterra heeft samen met de Vlinderstichting en de Plantenziektekundige dienst een handleiding geschreven voor de bestrijding van de eikenprocessierups. Die rups is onder bepaalde voorwaarden goed biologisch te bestrijden met een bacterie. De provincie Gelderland gaat de handleiding vanaf volgende week verspreiden.

De eikenprocessierups is een bekend plaagdier aan het worden in Nederland. De op eiken levende rupsen veroorzaken met hun lange, giftige haren bij mensen pijnlijke huiduitslag en irritaties aan ogen en luchtwegen. Er verschijnen steeds meer eiken met plakkaten rupsen, waarschijnlijk door het opwarmende klimaat.
De meeste gemeentes zitten met de bestrijding van de rupsen in hun maag. Het wegbranden of afzuigen van de rupsenkolonies is duur, vertelt ir. Joop Spijker van Alterra, projectleider van de handleiding. Chemische bestrijding zorgt ervoor dat sluipwespen en andere natuurlijke vijanden van de rups ook doodgaan, waardoor de rupsenplaag in het volgende jaar alleen maar sterker wordt.
De eikenprocessierups is echter wel goed biologisch te bestrijden met de bacterie Bacillus thuringiensis. Die tast het maagdarmkanaal van de rups aan. Nadeel is dat de bacterie dat ook doet bij rupsen van andere vlinders en nachtvlinders. Het beste is daarom om de biologische bestrijding goed te richten, vertelt Spijker. 'Allereerst moet je zoneren, kijken waar de eiken staan waar ook veel mensen komen. De tweede stap is dat je gaat monitoren, door eipakketten in de boomkronen te tellen of het aantal nesten in vorige jaren. Vervolgens kun je vroeg in het seizoen, als het blad zich net gevormd heeft, de bacterie inzetten op die plekken waar de risico’s hoog zijn en de plaagdruk groot is. Op andere plekken kun je bij overlast met branden en zuigen volstaan.'
In de handleiding wordt gemeentes aanbevolen om rekening te houden met de andere vlindersoorten die worden aangetast door de bacterie. De Vlinderstichting heeft verspreidingskaarten van beschermde soorten gemaakt, waarop gemeentes kunnen zien waar ze de biologische bestrijding níet mogen toepassen. Daarnaast staan er allerlei tips in om met de allergische reacties veroorzakende eikenprocessierupsen om te gaan. 'Beheerders hoeven zo niet telkens zelf het wiel uit te vinden', stelt Spijker. / MW