Nieuws - 6 maart 2012

Bachelorstudenten zien af van master door langstudeerboete

Voor 18 procent van de Nederlandse bachelorstudenten is de langstudeerboete van invloed op hun studiekeuze. Acht procent ziet er daarom zelfs helemaal van af. Dit blijkt uit een landelijke enquête op initiatief van Resource.

studiestress.jpg

Acht procent van de bachelorstudenten ziet af van een master-opleiding uit angst voor de langstudeerboete. Volgens staatssecretaris Zijlstra is dat niet erg. Hij reageert met: 'De langstudeermaatregel beoogt juist een bewustere studiekeuze.'

De enquete is in februari afgenomen door de redacties van de bladen van tien universiteiten en vijf hogescholen. Aanleiding daarvoor is de toenemende studiedruk. De overheid verwacht van studenten dat zij steeds sneller studeren. Dat geldt zeker vanaf 1 september 2012: dan krijgen master-studenten geen basisbeurs meer en wie meer dan een jaar vertraging oploopt, betaalt jaarlijks 3000 euro aan langstudeerboete.

De vraag is dus in hoeverre de studenten in het Nederlands hoger onderwijs studiedruk ervaren. Dit zijn de belangrijkste enquête-resultaten.

Veertig procent van de Nederlandse studenten ervaart weleens zeer grote studiestress (zodanig dat het zijn privé-leven belemmert), 51 procent kan er slecht van slapen en 60 procent heeft last van piekeren als gevolg van studiedruk.

Meer vrouwen (46 procent) dan mannen (34 procent) leiden aan studiestress, en internationale studenten (53 procent) meer dan Nederlanders (38 procent). Ook neemt de stress toe met de leeftijd, en is die meer bij master- dan bij bachelorstudenten.

18 Procent van de bachelorstudenten geeft aan dat zijn besluit over de vervolgopleiding (de master) is veranderd door de komst van de langstudeerboete. 6 Procent kiest alsnog voor een master, dat is dan bijvoorbeeld een makkelijkere opleiding of een opleiding waarvan de kans op een goede baan groter is. Een ander deel twijfelt nog, maar van alle bachelorstudenten ziet 8 procent zelfs af van een master. Landelijk betekent dit dat veertigduizend bachelorstudenten hun studie inkorten uit angst voor de langstudeerboete.

Verder blijkt dat hoe meer een student uren besteedt aan zaken buiten zijn of haar studie, hoe minder stress deze ervaart. Die trend is het duidelijkst bij sporten, verenigingsleven en bijbaantjes, en enigszins bij uitgaan.
Meer over deze enquete is Resource magazine van komende donderdag, met grafieken en reacties van LSvB, Wageningse studenten een Tweede-Kamerleden.
Zijlstra: 'Een beetjes stress is niet erg'
Staatssecretaris Halbe Zijlstra van hoger onderwijs is mede-verantwoordelijk voor de hoge studiedruk. Hij heeft gereageerd op de enquête-resultaten. Zijlstra vindt het niet erg als de langstudeerboete Bachelor-studenten van een master weerhoudt: 'De langstudeermaatregel beoogt een bewustere studiekeuze van studenten. Dus als bachelor-studenten zeggen: "ik weet nog niet zeker of ik wel een masteropleiding wil volgen; ik ga eerst werken", dan is dat niet erg. Deze studenten kunnen altijd later nog besluiten of ze een masteropleiding willen gaan doen.'
Dat veertig procent van de studenten weleens grote studiestress ervaart, ziet Zijlstra ook als een voordeel. 'Een beetje stress is helemaal niet erg, daar krijg je straks als je werkt ook mee te maken. Het is ook persoonlijk: de een kan meer druk aan dan de ander. Het kan betekenen dat je op je tenen loopt en meer doet dan je aankan. Dan is het misschien verstandig een stapje terug te doen.'

De enquête naar studiedruk is afgenomen door de redacties van de bladen van tien universiteiten en vijf hogescholen: Ad Valvas (Vrije Universiteit), Cursor (TU Eindhoven), Delta (TU Delft), DUB (Universiteit Utrecht), Erasmus Magazine (Erasmus Universiteit Rotterdam), H/Link (Haagse Hogeschool), Observant (Universiteit Maastricht), Profielen (Hogeschool Rotterdam), Resource (Wageningen University en hogeschool Van Hall Larenstein), Sax (Saxion Hogeschool), Trajectum (Hogeschool Utrecht), UK (Rijksuniversiteit Groningen), UT Nieuws (Universiteit Twente) en Vox (Radboud Universiteit).

De enquêtes zijn tussen 1 en 17 februari willekeurig afgenomen op plekken waar veel studenten komen (zoals kantines en studiewerkplekken). 5497 Studenten hebben de vragenlijst ingevuld (1859 HBO- en 3353 universiteitsstudenten). Uit de analyse blijkt dat de steekproef overeenkomt met de gehele populatie, gelet op het aandeel mannen-vrouwen en eerstejaars-ouderejaars.