Nieuws - 11 april 2013

Bachelorstudenten veel sneller klaar

Studiesucces groeit, mede door eenmalig effect van langstudeerboete.
Instroom master neemt fors toe.

Het studiesucces van Wageningse bachelor-studenten heeft in 2012 een opmerkelijke groei doorge­maakt. Het percentage studenten dat binnen drie jaar het bachelor­diploma haalt (dropouts in het eerste jaar niet meegerekend) lag vorig jaar op 34 procent, ruim de helft hoger dan een jaar eerder   (22 procent). Dat blijkt uit de nieuwste Onderwijsmonitor die onlangs is vrijgegeven. Volgens de auteurs is de langstudeerboete een belangrijke oorzaak van de stijging. Veel studenten hebben daardoor een eindsprint getrokken om op tijd hun papiertje te halen. De boete werd door het nieuwe kabinet  eind 2012 van tafel geveegd.
Na vier jaar wist 67 procent van de studenten de bachelor af te ronden. Een stijging van 6 procentpunt die de universiteit verder in de buurt brengt van de doelstelling van 75 procent in 2015. Dat cijfer staat in de afspraken die de universiteit met de overheid heeft gemaakt. Wageningen wil het studiesucces verder verbeteren door studenten in het allereerste semester meer contacturen en tussentijdse toetsen te bieden. Ook wordt er nagedacht over de invoering van een bindend studieadvies.
Meer masterstudenten
Doordat meer studenten hun bachelor afrondden, groeide ook de instroom in de master: van 1490 in 2011 naar 1810 in 2012. Het studiesucces in de masterfase is groot, mede doordat studenten tijdens hun bachelor al mastervakken kunnen volgen. De verwachting is dat het studiesucces door de invoering van de harde knip iets zal afnemen.
Het Wageningse studentenbestand groeide weer behoorlijk vorig jaar. In totaal schreven 2197 studenten zich voor het eerst in, ruim 9 procent meer dan het jaar ervoor. Het aantal nieuwe internationale studenten groeide ook: van 747 in 2011 naar 811 in 2012. Zij dragen vooral bij aan de groei van het aantal masterstudenten. Als de trend doorzet zullen er vanaf dit jaar méér masterstudenten in Wageningen studeren dan bachelorstudenten.