Nieuws - 20 oktober 2010

Bachelor/master?

tekst:
Gastredacteur

Al meerdere malen heb ik mij gestoord aan het foutieve gebruik van het woord 'bachelor'

Nu het woord ook misbruikt wordt op de titelpagina van Resource acht ik het wenselijk u daarover te benaderen.
Het woord heeft in de Engelse taal twee betekenissen, te weten 'vrijgezel' en 'houder van een bachelor's graad'. Het gaat hier uiteraard om de tweede betekenis. Abusievelijk wordt het tegenwoordig in universiteitskringen en nu dus ook in uw periodiek, gebruikt ter aanduiding van de graad zelf en niet van de houder van de graad.
In Angelsaksische landen wordt de term 'Bachelor's Degree' vaak afgekort tot 'Bachelor's' en die term zouden we dus in Wageningse universiteitskringen ook moeten hanteren.
Evenzo werken we niet toe naar, of bezitten we geen master, maar een master's.
Gaarne aandacht hiervoor ter bestrijding van het in Wageningen welig tierende steenkolenengels.
A. van Diest

Naschrift redactie: In Nederland kennen we geen gradensysteem, de term bachelor's klopt hier dus niet. Het woord 'bachelor' verwijst in het Nederlands naar bacheloropleiding of bachelortitel. Datzelfde geldt voor master. Deze verkortingen worden niet alleen door de media gebruikt, maar ook door bijvoorbeeld het ministerie van OCW en de onderwijsinstellingen zelf. Bachelor en master zijn dus geen Engelse termen, maar Nederlandse woorden met een Engelse etymologische herkomst.