Nieuws - 1 januari 1970

Bachelor-examen kan twee jaar beurs kosten

Bachelor-examen kan twee jaar beurs kosten

Bachelor-examen kan twee jaar beurs kosten

Studenten kunnen oon of twee jaar beurs kwijt raken als hun universiteit een bachelors-examen invoert. Voor een aantal universteiten is dat reden zo'n examen niet in te voeren

Volgens de regels van de prestatiebeurs krijgt een student zijn basisbeurs als lening. Pas als de student op tijd zijn einddiploma haalt, wordt die lening omgezet in een beurs. Ook een bachelors (of kandidaats) dat een student na drie jaar haalt, kan gelden als einddiploma. De student moet dan zelf de Informatie Beheer Groep verzoeken zijn lening om te zetten in een beurs

Daarmee beginnen de problemen voor studenten in een bachelor/masteropzet. Zij hebben recht op vier of vijf jaar beurs, maar dat vierde en vijfde beursjaar verspelen zij als ze na drie jaar hun lening laten omzetten in een beurs. Als studenten zo'n verzoek om omzetting achterwege laten, verplichten ze zichzelf door te studeren en op tijd hun mastersdiploma te halen. Een paar jaar ertussenuit na het kandidaats, bijvoorbeeld om te werken, kan dus niet. En dat leek nu juist een van de leuke kanten van het kandidaats, zegt een studentendecaan.