Nieuws - 7 maart 2002

Bachelor- en Masteropleidingen van Wageningen Universiteit

Bachelor- en Masteropleidingen van Wageningen Universiteit

Wageningen Universiteit heeft deze week haar nieuwe opleidingenaanbod vastgesteld. Hierbij een overzicht van de opleidingen per september 2002

Bacheloropleidingen

OWI Levenswetenschappen

Biologie

Dierwetenschappen

Plantenwetenschappen

Biologische

productiewetenschappen

OWI Omgevingswetenschappen

Bos- en natuurbeheer

Bodem, Water, Atmosfeer

Landschap, planning en ontwerp

Internationaal land- en waterbeheer

Milieukunde

Agrotechnologie

OWI Technologie en Voeding

Moleculaire wetenschappen

Biotechnologie

Levensmiddelentechnologie

Voeding en gezondheid

OWI Maatschappijwetenschappen:

Bedrijfs- en

consumentenwetenschappen

Internationale ontwikkelingsstudies

Brede Bacheloropleidingen (starten in september 2003)

Gezondheidswetenschappen

Communicatiewetenschappen

Economie en beleidswetenschappen

Masteropleidingen

OWI Levenswetenschappen

Biology (Biologie)

Animal Sciences and Aquaculture (Dierwetenschappen)

Plant Sciences (Plantenwetenschappen)

Organic Agriculture (Biologische productiewetenschappen)

Plant Biotechnology (Plantenbiotechnologie)

Food Quality Management (Kwaliteitsmanagement in voedselketens)

OWI Omgevingswetenschappen

Forest and Nature Conservation (Bos- en natuurbeheer)

Geo-information Science (Geo-informatiekunde)

Landscape Planning and Design (Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning)

International Land and Water Management (Internationaal land- en waterbeheer)

Soil Science (Bodemkunde)

Hydrology and Water Quality (Hydrologie en Waterkwaliteit)

Meteorology and Air Quality (Meteorologie en Luchtkwaliteit)

Geo-ecology (Geo-ecologie)

Leisure, Tourism and Environment (Toerisme, vrije tijd en omgeving)

Environmental sciences (Milieukunde)

Urban Environmental Management (Stedelijk milieubeleid)

Agricultural and Bioresource Engineering (Agrotechnologie)

OWI Technologie en Voeding

Molecular Sciences (Moleculaire wetenschappen)

Biotechnology (Biotechnologie)

Food Technology (Levensmiddelentechnologie)

Nutrition and Health (Voeding en Gezondheid)

Bioinformatics (Bioinformatica)

Food Safety (Voedselveiligheid) (Start in september 2003)

OWI Maatschappijwetenschappen

Management, Economics and Consumer Studies (Bedrijfs- en

consumentenwetenschappen)

International Development Studies (Internationale ontwikkelingsstudies)

Management of Agro-ecological Knowledge and Social Change (MAKS)

(Kennismanagment en innovatiewetenschappen)

De masteropleiding Food Quality Management is nog niet toegewezen aan een onderwijsinstituut