Nieuws - 4 april 2017

Baanbrekende technologie voor duurzaam voedsel nodig

tekst:
Albert Sikkema

De WUR investeert in een drietal baanbrekende technologieën voor een duurzame voedselvoorziening. Dat meldde rector Arthur Mol gisteren op het congres CROP Innovation & Business in Amsterdam.

Wageningen University & Research investeert met Europese partners in de ontwikkeling van kunstmatige bladeren, ofwel fotosynthese-onderzoek om zonne-energie in bladeren vast te leggen. Ten tweede werkt de WUR aan smart farming; een combinatie van sensoren, robots en big data om de landbouwproductie te optimaliseren. En ten derde opent de Crispr-cas technologie de mogelijkheid om heel nauwkeurig en specifiek planteneigenschappen aan te passen, zodat die planten meer nuttige stoffen produceren of beter bestand zijn tegen ziekten en plagen.

Met deze nieuwe technologieën wil de WUR de uitstoot van broeikasgassen in de landbouw verlagen en de ontwikkeling van de biobased economy stimuleren, meldde Mol op 3 april tijdens het congres in Amsterdam.

Fotosynthese
De WUR wil bijdragen aan een duurzame landbouw. Vanuit klimaat-oogpunt is de landbouw nu een probleem, omdat het broeikasgassen als NOx en methaan produceert. De landbouw moet deel worden van de oplossing, vond de rector. Het fotosynthese-onderzoek moet zorgen voor meer hernieuwbare energiebronnen, smart farming moet leiden tot efficiënter gebruik van grondstoffen. Ook het Wageningse onderzoek naar nieuwe eiwitbronnen, zoals insectenvoedsel en namaakvlees moet bijdragen aan de transitie naar een biobased economie met kringloopsystemen zonder voedselverspilling, stelde Mol.

CROP Innovation
Mol sprak op CROP Innovation & Business, een tweejaarlijks congres over de toepassing van biotechnologische kennis in de land- en tuinbouw. Het congres wordt georganiseerd door het Wageningse biotechbedrijf Keygene en wordt vooral gesponsord door plantenveredelingsbedrijven. Mol pleitte niet alleen voor samenwerking met deze bedrijven, maar ook met maatschappelijke organisaties.

De WUR moet meer dan nu samenwerken met bedrijven en maatschappelijke organisaties in open innovatienetwerken, schetste Mol. Verder moet de WUR meer dan nu dure faciliteiten en apparatuur gaan delen met bedrijven en andere kennisorganisaties. In een complexe wereld is innovatie teamwork, stelde Mol. Hij voorzag ook in het onderwijs meer samenwerking met bedrijven. In de toekomst gaan universiteiten nieuwe MOOC’s en andere digitale onderwijsvormen ontwikkelen met IT-bedrijven en wetenschappelijke uitgevers, verwacht de rector.