Nieuws - 6 november 2008

BUSBAAN OVER CAMPUS KOMT, ONDANKS BEZWAREN

De raadscommissie van de gemeente Wageningen stemde op donderdag 30 oktober niet in met het voorstel van het college van B&W voor de busbaan over de campus van Wageningen UR. Maar de provincie kan en wil de busbaan toch realiseren. De bewoners van de wijk Noordwest vinden dat de belangen van de universiteit boven de belangen van de Wageningers worden gesteld.

De raadscommissie Stad in Wageningen wees afgelopen donderdag het voorstel voor de nieuwe busbaan over de campus van Wageningen UR af. Het zou nog niet rijp zijn voor behandeling door de gemeenteraad. PvdA, SP, GroenLinks en ChristenUnie vinden dat de aanleg van de busbaan gekoppeld moet worden aan de verlegging van de Nijenoord Allee, zoals in het oude plan het geval was. Bovendien komen in het nieuwe plan de bushaltes verder van de wijken af te liggen, ontbreekt een goede voorziening voor fietsers en zou de aansluiting van de geplande busbaan op de Mondriaanlaan verkeersgevaarlijk zijn. De zorgpunten van de politieke partijen worden gedeeld door Bewonersvereniging Noordwest, die in een open brief stelde dat de belangen van de universiteit boven de belangen van de Wageningers worden gesteld.
De raadscommissie wil nu dat wethouder Mariëtte Kroes opnieuw met de provincie Gelderland en Wageningen UR om de tafel gaat en met een beter voorstel komt. Toch moeten de bewonersvereniging en de politieke partijen die tegen het voorstel stemden niet te vroeg juichen. Volgens een woordvoerder van de gemeente zal de provincie de busbaan namelijk gewoon op het voorgestelde tracé aanleggen. ‘Zolang de gemeenteraad geen uitspraak doet, kan de gemeente geen rol spelen in de ontwerpfase en is de invloed van de gemeente om de belangen van de burgers te behartigen beperkt. De wethouder betreurt het daarom dat het proces zo verlopen is’, vult de woordvoerder aan.
De provincie kan inderdaad van een zogeheten inpassingsplan gebruikmaken om de busbaan aan te leggen, legt Carl Bieker, netwerkcoördinator Openbaar Vervoer bij de provincie Gelderland uit, omdat er sprake is van provinciaal belang op het gebied van het openbaar vervoer en omdat de aanleg grotendeels door de provincie wordt betaald. ‘We vinden het belangrijk dat de busbaan wordt gerealiseerd. We zijn met de betrokken partijen bezig geweest om een voorontwerp te maken dat aan ieders wensen voldoet. Ook bij een inpassingsbesluit kan dat. We bekijken nu hoe we verder gaan. Bij voorkeur zetten we de procedure voort met de steun van de gemeenteraad’, laat Bieker weten. De bewoners kunnen hun bezwaren kenbaar maken tijdens de procedure voor de bestemmingsplanwijziging, vertelt hij. Daarnaast zal de provincie met de gemeente oplossingen zoeken voor de veronderstelde ‘leefomgevingsproblemen’ langs de Nijenoord Allee, waar bewoners te kampen hebben met geluidsoverlast en fijnstof.
Wageningen UR is volgens woordvoerder Simon Vink blij met het initiatief van de provincie. ‘De busbaan betekent een betere bereikbaarheid voor ons. We hopen dat het snel gaat. De verdere procedurele zaken en de communicatie naar buiten toe, zijn een zaak van de gemeente en de provincie.’
Over de bijdrage die Wageningen UR levert aan de aanleg wordt nog gesproken met de provincie, aldus Vink. ‘We stellen natuurlijk grond beschikbaar en dan gaat het om een fors bedrag. Het verdere plaatje moet nog ingevuld worden.’ Alexandra Branderhorst

Zie ook de brief van bewonersvereniging Noordwest op pagina 2