Nieuws - 1 januari 1970

BSc/MSc voor wie?

BSc/MSc voor wie?

BSc/MSc voor wie?

Blijkbaar bestaan de onderwijsinstituten - owi's - tegenwoordig nog maar uit oon persoon. De owi's en prof. Speelman zijn het eens over de BSc/MSc-structuur voor de nieuwe opleidingen, aldus Wb van 15 april. Jammer dat behalve de voorzitters veel andere leden van owi-besturen en leden van de projectteams, bijvoorbeeld studenten, nog niet hun mening hebben mogen geven

Het plan houdt in dat studenten aan het eind van hun 3,5 jarige BSc-fase een afstudeervak van achttien studiepunten moeten doen en een stage. Is een afstudeervak in je derde jaar en een stage begin vierde niet wat vroeg? Zeker als de opleidingen gedurende de eerste twee jaar nog breder worden dan nu. Wij zouden liever zien dat studenten zelf mogen uitmaken wanneer ze op stage willen of een afstudeervak beginnen

Een van de redenen om aan het eind van de BSc een afstudeervak te plannen is dat het een betere overgang zou zijn tussen het volgen van vakjes en het doen van onderzoek. Achttien studiepunten is dan wel een erg grote overgang. Wij zien meer in een mini-leeronderzoek van acht studiepunten aan het eind van de BSc, dat studenten voorbereidt op het doen van onderzoek

Het BSc/MSc-model maakt het mogelijk dat hbo-doorstromers en buitenlandse studenten dezelfde vakken volgen als reguliere studenten in de MSc-fase. Daarom moet het onderwijs de laatste twee jaar ook allemaal in het Engels. De meerderheid van de studenten aan onze universiteit zal ook in de toekomst nog altijd van het vwo komen. Ons bekruipt de indruk dat niet gepoogd is een ideaal BSc/MSc-model te maken voor reguliere studenten. Er is vooral gekeken naar hoe de buitenlandse en hbo-studenten zo goed mogelijk ingepast kunnen worden. Voor wie is het BSc/MSc-model dus ontworpen? Ook willen wij het college van bestuur bij deze uitnodigen om een keer met ons een Engelstalig college te volgen. Wellicht dat ze dan wat meer aandacht gaan besteden aan de problemen die dat met zich meebrengt. Het voorgestelde BSc/MSc-model van De Gooijer is nog lang niet goedgekeurd door de studentenraad. Wij hopen dat er nog veel discussie mag en zal plaatsvinden door de opstellers van de nieuwe opleidingen


Martin van der Schans

PSF-studentenraad