Nieuws - 1 januari 1970

BSE alleen te voorkomen door scheiden voerproductielijnen

BSE alleen te voorkomen door scheiden voerproductielijnen

BSE alleen te voorkomen door scheiden voerproductielijnen

Een nieuwe BSE-uitbraak kan worden voorkomen als veevoerfabrikanten de veevoerlijnen in de fabriek volledig van elkaar scheiden. Waar rundveevoer gemaakt wordt, mogen ze geen pluimvee- of varkensvoer maken. Dat is de mening van dr Bram Schreuder, BSE-deskundige op het Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid (ID-DLO) in Lelystad


Vorige week is voor de vijfde keer BSE geconstateerd op een Nederlands bedrijf. De oorzaak is nog niet vastgesteld. Ook de voorgaande keren was de oorzaak onduidelijk. Er werd wel gesproken van spontane mutaties van het infectieus eiwit dat de ziekte veroorzaakt, maar Schreuder betwijfelt dat. Het is nooit echt bewezen dat zo'n mutatie kan. Ik heb er mijn twijfels bij, zeker omdat het bij BSE om een duidelijke infectieziekte gaat.

Andere mogelijke oorzaken zijn besmetting vanuit de moeder of vanuit de omgeving. Ook dat vindt Schreuder onwaarschijnlijk in een omgeving die volledig vrij is van BSE. Volgens de ID-onderzoeker is de meest waarschijnlijke besmettingsbron het veevoer. Ook in Engeland bleek het enige harde bewijs terug te voeren op het voer. De koe raakt besmet doordat ze beendermeel van varkens of schapen eet

Officieel mag in rundveevoer geen diermeel van varkens en schapen worden verwerkt. Diermeel van pluimvee mag nog wel. Uit een steekproef bij rundveevoer bleek vorig jaar oon monster verontreinigd met diermeel. Het ging echter om hele kleine hoeveelheden, waardoor niet met zekerheid was vast te stellen van welk dier het meel afkomstig was. Ondermeer omdat zo fraude niet is aan te tonen, mag nu vanaf 1 maart ook pluimvee niet meer in het voer worden verwerkt

Maar ook dan blijft besmetting van het rundveevoer mogelijk, zo denkt Schreuder. Zolang immers rundveevoer en varkensvoer - waar diermeel wel in mag worden verwerkt - in dezelfde fabriek worden gefabriceerd, is verontreiniging door kruisbestuiving mogelijk. Dit concludeerde hij vorig jaar al in zijn proefschrift

Grote veevoederfabrieken, zoals Hendrix-UTD, hebben niet zo veel moeite met een scheiding van de productielijnen. Deze veevoerfabrikant heeft enkele jaren geleden de fabrieken al volledig gespecialiseerd in varkens, rundvee of pluimvee. Kleine fabrieken die zowel rundvee- als varkensvoer produceren, hebben daar meer moeite mee. De productieomvang is dan te klein om de stromen te scheiden

Schreuder werkt met een onderzoeksgroep van omgerekend zes fulltime mensen aan BSE. De groep ontwikkelt een diagnostiek om BSE aan de slachtlijn sneller te kunnen detecteren, en ze ontwikkelt een diagnostiek om BSE en scrapie - scrapie is verwant aan BSE - al aan te tonen voordat het schaap of de koe ziek is. Daarnaast bekijken de onderzoekers ondermeer wanneer het prion-eiwit dat BSE veroorzaakt van een gewoon eiwit een prion-eiwit maakt. L.N