Nieuws - 16 april 2014

‘BSA alleen onder strikte voorwaarden’

tekst:
Linda van der Nat

Er mag alleen een bindend studieadvies (BSA) in Wageningen worden ingevoerd als deze voldoet aan strenge eisen. De studenten en medewerkers van de Student Staff Council (SSC) blijven het BSA een te zware maatregel vinden om slecht presterende studenten weg te sturen.

De SSC, onderdeel van de WUR Council, heeft dat geschreven in een brief aan de raad van bestuur.

De SSC heeft instemmingsrecht op de invoering van het bindend studieadvies en discussieert al langer met de universiteit over de maatregel. In februari wezen de studenten en medewerkers het voorstel van de universiteit af, omdat onduidelijk bleef wat de universiteit precies met het BSA wilde bereiken.

De universiteit heeft de SSC verzekerd dat het studieadvies is bedoeld als instrument voor studieadviseurs om onwillige en slecht presterende studenten weg te sturen. Het is niet een manier om het studiesucces omhoog te krikken. Toch blijft de SSC bij haar eerdere afwijzing, tenzij wordt voldaan aan een tweetal eisen. Ten eerste moet er een monitorgroep komen die een bindend advies geeft bij elke aanpassing van het BSA, ten tweede moet de SSC nauw betrokken worden bij de evaluatie van het BSA en eventuele vervolgstappen. In de monitorgroep moeten naast leden uit de SSC ook de voorzitter van de kring van studieadviseurs en een vertegenwoordiger van de studentenverenigingen zitting nemen.

Het zijn keiharde eisen, laat de SSC weten. De leden gaan alleen akkoord met een BSA als aan beide voorwaarden wordt voldaan. De medezeggenschap erkent dat een BSA kan helpen om studenten met een verkeerde studiekeuze niet te lang te laten doormodderen. Bovendien wil ze de studieadviseurs tegemoet komen in hun wens om een stok achter de deur te hebben om lakse studenten weg te sturen. Tegelijkertijd is de SSC bang dat de verkeerde mensen zullen worden weggestuurd, zoals studenten die meer tijd nodig hebben om de juiste studievaardigheden op te doen.