Nieuws - 12 maart 2009

BOORPLATFORM TIJDENS OPEN DAG

nieuws_3022.jpg
Een enorme maquette van het NAM-boorplatform boven Ameland trekt veel aandacht tijdens de open dag van Van Hall Larenstein in Leeuwarden, zaterdag 7 maart. Voor de studenten Petrochemie en offshore dient de maquette als een studieobject, dat hen helpt inzicht te krijgen in hoe een boorplatform organisatorisch en bouwtechnisch in elkaar steekt. De voorlichtingsdag trok 1260 bezoekers. Vorig jaar maart waren dat er nog 1135. Ruim tweehonderd scholieren maakten na afloop nog een door de hogeschool uitgestippelde wandeltocht langs de studentenhotspots in Leeuwarden. Bij enkele leden van studentenvereniging Osiris konden zij even proeven hoe het is om op kamers te wonen.