Nieuws - 26 februari 2009

BLIJE VISSEN KWEKEN DANKZIJ BIG BROTHER

Wie zuivere koffie wil drinken, heeft een ruime keus in de schappen van de supermarkt. Maar vis vinden die zuiver op de graat is, wordt al lastiger. Een welzijnsmonitor voor kweekvis kan helpen. Als een soort Big Brother houdt het systeem de dieren nauwlettend in de gaten.
FAST-TOOL heet het instrument dat met Europees geld in Noorwegen is ontwikkeld. In feite is het een softwareprogramma dat allerlei gegevens over de kweek verwerkt en vertaalt naar adviezen voor de kweker. Die gegevens worden dagelijks aangeleverd door de kweker, waarbij hij wordt geholpen door onderwatercamera’s en meetinstrumenten in het kweekbassin.
Sensoren meten bijvoorbeeld het zuurstofgehalte van het water, de temperatuur en het zoutgehalte. Met echopeiling wordt in kaart gebracht waar en hoe de vissen zich bewegen. Van sommige vissen worden zelfs individueel de gangen nagegaan en de ademhaling in kaart gebracht. Met de onderwatercamera kan de kweker bovendien het gedrag van zijn vissen van nabij volgen en vastleggen.
Al die gegevens worden opgestuurd naar een centrale computer. En daar rolt dan een advies uit aan de kweker, legt Victor Immink van het LEI uit. Immink onderzocht hoe de monitor in praktijk gebracht kan worden. Want zover is het nog niet. ‘De implementatie zal nog wel veel vragen oproepen. Hoe ga je bijvoorbeeld met die gegevens om? Wie is de eigenaar van die gegevens? Er moet een platform komen om de invoering te begeleiden. Wie komen daarin?’
Dat laat onverlet dat het systeem grote voordelen heeft. De monitor kan van elke partij vis in principe een soort cv opstellen. Immink: ‘Een rapport dat je meestuurt: dit is er met die vis gebeurd. Dat geeft de mogelijkheid om een soort labelsysteem in te voeren, waarbij specifieke kenmerken worden benadrukt. Vergelijk het maar met de certificering van koffie.’