Organisatie - 29 januari 2009

BLEEKGROEN

Met belangstelling, maar ook met gemengde gevoelens, heb ik het artikel 'Wageningen ziet bleekgroen' gelezen in Resource 12. Belangstelling omdat het mijns inziens inderdaad de stand van zaken aangeeft binnen Wageningen UR. Gemengde gevoelens omdat het artikel de discussie verder had kunnen helpen door het 'containerbegrip' duurzaamheid ook in de WUR-situatie op te delen in drie categorie├źn: economische duurzaamheid, ecologische duurzaamheid en sociaal-maatschappelijke duurzaamheid.
Door bij een beoordeling op duurzaamheid deze drie invalshoeken te hanteren en de resultaten binnen Wageningen UR vervolgens langs de meetlat te houden, wordt de inzichtelijkheid vergroot. En wordt voorkomen dat appels met peren worden vergeleken. Het behoud van jong cultureel erfgoed van Wageningen UR in Wageningen en Lelystad is bijvoorbeeld van andere aard dan een beleidskeuze om groene stroom te gaan gebruiken. Verder draagt een opdeling in de genoemde categorie├źn bij aan 'het in de vingers krijgen' van de sturing en beheersbaarheid. Jammer dat dit niet gebeurd is in het artikel.
Verder vind ik het als mede-initiatiefnemer van de drie windparken in Lelystad, en als betrokken projectleider binnen het initiatief Acrres (Application Centre for Renewable RESources), erg jammer dat dit initiatief van ASG en PPO helemaal niet wordt genoemd in het artikel. Dit initiatief vindt zijn oorsprong in bedrijfseconomische duurzaamheid ( windmolens) die vervolgens als hefboom wordt gebruikt voor de realisatie van het Toepassingscentrum voor Duurzame Energie in Lelystad. De drie windparken hebben zowel in 2007 als in 2008 gezamenlijk meer dan 75 miljoen Kwh elektriciteit opgewekt, en hebben dus bijgedragen aan het voorkomen van CO2-uitstoot. Door dit getal te plaatsen naast het wel genoemde verbruik van 63 miljoen Kwh van WageningenUR totaal, ontstaat op zijn minst een breder beeld.
Voor meer informatie over ACRRES zie: www.acrres.nl.