Nieuws - 29 januari 2009

BIOLOGISCH MAG BEST KANT-EN-KLAAR

Biologisch en gemak vloeken niet met elkaar. Sterker nog: biologische producten zouden een stuk aantrekkelijk worden voor consumenten in de vorm van gemaksproducten, schrijft het LEI.
Een modern huishouden trekt doordeweeks gemiddeld achtendertig minuten uit om een warme hap op tafel te zetten, en in het weekeinde vier minuten extra. Het assortiment gemaksproducten in de winkels stijgt gestaag, en producenten van biologisch voedsel vragen zich nu af of ze mee moeten in die hang naar gemak.

Het LEI meent van wel. In opdracht van de sector voerden de onderzoekers diepte-interviews om te achterhalen hoe de moderne consument aankijkt tegen de combinatie van gemak en biologisch. De studie richtte zich op light users, mensen die zo eens in de maand wel eens bewust een biologisch product kopen. Dat is de markt waar nog veel winst valt te halen. Het marktaandeel van biologische versproducten is nu 2,5 procent, en biologisch vlees scoort nog iets lager, blijkt uit de Biomonitor 2007.
Consumenten kopen volgens het LEI biologisch omdat ze het lekkerder vinden, gezonder en beter voor het dier en het milieu.
Ze hechten echter ook sterk aan gemak. Snel koken betekent immers meer tijd voor het drukke sociale leven in een modern gezin. Die tijdsbesparing wordt niet alleen gezocht in het koken zelf, maar ook in de voorbereiding. Hoe minder we hoeven na te denken over het menu en de bereiding, hoe beter. Besparing van denkkracht, noemt het LEI dat.
In het geval van vlees komt daar nog bij dat het braden makkelijk kan mislukken. Een handleiding op de vleesverpakking scoort daarom hoog bij de ondervraagden. En vlees moet vooral snel gaar zijn. Voorgesneden en gemarineerd vlees wordt ook gemakkelijk gevonden.
Biologisch voedsel en gemak kunnen dus volgens de meeste light-users best samengaan. ‘Je zou wel stom zijn het niet aan te bieden’, verwoordt een van hen het. ‘Hooguit de reformjongens en– meisjes - de geitenwollensokkentypes - zullen het misschien niet kopen.’ Een kwart van de ondervraagden lijkt in die categorie te vallen. Die vinden dat biologisch hoort bij vers en ambachtelijkheid. Niet bij voorverpakt en bewerkt.