Student - 11 december 2008

BIG BROTHER TEGEN PLAGIAAT

Even googelen, knippen en plakken en klaar is je werkstuk. Om die verleiding kleiner te maken kunnen docenten van Wageningen Universiteit een plagiaatscan gebruiken. Dat is sinds kort heel eenvoudig. Wanneer een student een werkstuk digitaal inlevert, loopt plagiaatprogramma Ephorus alle openbare bestanden op internet na. Bovendien vergelijkt de scanner het werkstuk in een interne database van de universiteit met eerder ingeleverde werkstukken.

Maar plegen studenten van Wageningen Universiteit dan massaal plagiaat? Volgens Gerrit-Jan Carsjens van de leerstoelgroep Landgebruiksplanning, valt dat wel mee. ‘Soms heb je bij het nakijken weleens het idee: dit heb ik al eerder gezien. Maar dat is nu lastig te achterhalen.’
Sinds een paar maanden maakt zijn leerstoelgroep serieus gebruik van Ephorus. De aanleiding daarvoor was dat een collega van Carsjens als extern beoordelaar van enkele scripties van een buitenlandse universiteit, waarschuwingen kreeg toen hij bij toeval de plagiaatscan op de scripties losliet. In twee scripties waren grote stukken tekst van internet gekopieerd. Bij de een werden de bronnen wel vermeld, bij de andere niet. ‘Een duidelijk geval van plagiaat. Uiteindelijk heeft die student ook niet kunnen afstuderen.’
Carsjens denkt dat vooral de preventieve werking van Ephorus belangrijk is. ‘Studenten moeten leren interpreteren, beargumenteren en eigen conclusies trekken. Dat leer je niet door stukken tekst letterlijk over te nemen, ook niet met bronvermelding. Het is goed om, mochten studenten die neiging hebben, dat al vanaf het eerste jaar te onderdrukken. Plagiaat is de grootste zonde die je als wetenschapper kunt begaan.’
Ephorus doet het werk overigens goed, blijkt uit een kleine test waarbij Carsjens twee eerder in Resource verschenen stukken even door de plagiaatscan haalt. De plagiaatscore is met 97 procent uitzonderlijk hoog en ook de herkomst wordt aangegeven: de websites van Resource en Wageningen Universiteit.