Nieuws - 13 november 2008

BIBLIOTHEEK LEEUWENBORCH

In het kader van bouwplannen voor Forum II overweegt de raad van bestuur van Wageningen UR om de bibliotheek in de Leeuwenborch te verplaatsen naar de bibliotheek in het huidige Forum.
De ondernemingsraad van de Social Sciences Group (SSG) wil dat de bibliotheek in de Leeuwenborch behouden blijft. Naar onze mening is een bibliotheek van zeer grote waarde. Zeker in de sociale wetenschappen is een bibliotheek essentieel gereedschap om goed onderzoek te kunnen doen, vergelijkbaar met een laboratorium. Bovendien speelt de bibliotheek een wezenlijke rol in de multifunctionaliteit van de Leeuwenborch en in het integraal studielandschap. Mede door de aanwezigheid van de bibliotheek is het gebouw een volwaardig academisch studiecentrum. Dit was enkele jaren geleden ook al de conclusie bij de discussie over de bouw van Forum I en deze conclusie geldt nu nog steeds.
Vanwege het grote belang van de bibliotheek voor SSG heeft de raad van bestuur de SSG-directie bij de besluitvorming betrokken. Als ondernemingsraad van SSG zijn we echter tot nu toe, tot onze verbazing en bezorgdheid, niet betrokken bij het voorbereiden van de besluitvorming over een eventuele verplaatsing van de bibliotheek. We vrezen dat zal worden besloten tot verplaatsing van de bibliotheek om directe financiƫle voordelen te behalen en dat er te weinig aandacht zal zijn voor de gevolgen voor de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. Daarom roepen we de raad van bestuur op om de bijdrage van de bibliotheek aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek nadrukkelijk in de besluitvorming te betrekken.
We verwachten dat het bestuur ook ons als direct betrokken ondernemingsraad zal informeren en de gelegenheid zal geven om over de plannen advies uit te brengen. / Ondernemingsraad Social Sciences Group

Zie ook pagina 4: Verhuizing AFSG hangt af van economische crisis