Nieuws - 4 december 2008

BIBLIOTHEEK LEEUWENBORCH II

Tijdens mijn dagelijkse uurtjes studie in de bibliotheek van de Leeuwenborch, hoorde ik onlangs dat deze faciliteit mogelijk zal verdwijnen in haar huidige vorm. Noodzakelijke bezuinigingen en het toenemend aantal studenten aan Wageningen UR, zo is me uitgelegd, zijn de redenen voor deze reorganisatie. Efficiënte allocatie van ruimte en geld het wenselijk gevolg.
Hoewel ik deze motivatie begrijp, wil ik haar toch aanvechten, omdat mijn inziens het toverwoord ‘efficiëntie’ op veel te enge wijze wordt gebruikt. Want wat is efficiëntie? Het is een leeg woord, dat slechts dan betekenis krijgt als er een waarde aan wordt gekoppeld. Meestal zijn deze waarden geld, tijd en ruimte. Maatstaven waarmee wij gewoon zijn te rekenen.
Maar waarom kunnen ook geen andere zaken met betrekking tot de bibliotheek efficiënt zijn omdat ze uiteindelijk ook hieraan bijdragen? Bijvoorbeeld de geur van boeken, de prettige atmosfeer en een fijn werkklimaat, de vriendelijke vaste medewerkers, het rode zachte tapijt, uitzicht op bosschages, de welkome intellectuele verrassing als men de neus ongevraagd in een willekeurige boekenplank steekt. Kortom, de adem van rust in een gebouw waar de analytische geest heerst.
Voor mij is dit ook efficiëntie. Door middel van verbinding met de omgeving kom ik tot goede studieresultaten en een goed gemoed. Zie hier hoe tijd, geld en ruimte geproduceerd worden!
Natuurlijk kan het allemaal efficiënter in de enge zin van het woord; boeken in de kelder, minder medewerkers per student, ruimtebesparing etc. Echter, deze maatregelen lijken slechts voort te komen uit de irreële wereld van de verbinding met geld, en niet uit de reële verbinding tussen mens en materie. En deze verbinding, met de kwaliteit van het leven, wordt door een enge benadering van efficiëntie steeds meer naar de achtergrond gedrukt.
Ik hoop met heel mijn hart dat Wageningen Universiteit voor de kwaliteit van leven kiest.