Nieuws - 26 maart 2009

BAGGER IN ZANDGATEN

De Gelderlander en de Volkskrant hebben de laatste weken de mond vol van bagger. Aanleiding is een besluit van het Rijk om provincies toe te staan rivierslib te storten in zandwinplassen. Omwonenden van zestig uitverkoren zandgaten in Gelderland en Overijssel zijn in rep en roer. En met reden, weet de Wageningse milieutechnoloog dr. Tim Grotenhuis, die ook in de media aan het woord komt.

Twee promovendi van Grotenhuis onderzochten het gedrag van de verontreinigingen bij overstromingen. En wat bleek: een deel van de verontreinigingen kwam snel los uit het slib en in het milieu terecht. ‘Het is dus beter om het verontreinigde sediment uit het water te halen en in depots te stoppen’, concludeerde Grotenhuis op 7 maart in de Volkskrant.
De relevantie van dit onderzoek is groot, nu de Rijksoverheid de provincies toestaat om vervuild slib te storten in zandwinplassen. Om die reden kozen Gelderland en Overijssel zestig plassen uit om met rivierslib te ‘ontdiepen’. Na protesten van omwonenden hebben de provincies de baggerstort weer stilgelegd. Als gevolg van dit besluit en berichten in de Volkskrant en De Gelderlander stelt VROM-minister Cramer nu een onderzoek in.
Grotenhuis denkt dat de liberalisering van het milieubeleid te snel is gegaan, maar spreekt zich verder niet uit over de politieke afwegingen. Duidelijk is wel dat er meerdere belangen spelen. Zo heeft Rijkswaterstaat, dat sediment wil weghalen uit uiterwaarden in het kader van Ruimte voor Rivieren, belang bij regionale opslag in depots en zandgaten. Hoewel onderzoek aantoont dat de opslag in depots relatief veilig is, komt er ook daar weerstand van omwonenden tegen ‘onzichtbaar gif’.
Maar de milieutechnoloog heeft binnenkort een oplossing, verwacht hij. In een pas gestart STW-onderzoek werkt Grotenhuis met aquatisch ecoloog prof. dr. Bart Koelmans aan manieren om de verontreinigingen te binden met actieve koolstof. Een mantel van koolstof rond de stortplaats zorgt ervoor dat de giftige koolwaterstoffen niet weglekken naar het milieu. ‘We kunnen ook de koolstof toevoegen tijdens het baggeren en na enige tijd de verontreinigde koolstof en het schone slib scheiden’, zegt hij, ‘maar dat vergt nog nader onderzoek.’ Zo komt de ideale aanpak binnen handbereik – hergebruik van baggerslib.