Nieuws - 8 mei 2015

Avondcolleges op andere uni's uitzondering

tekst:
Linda van der Nat

De raad van bestuur overweegt avondcolleges in te plannen. Hoe zit het eigenlijk in andere studentensteden? Zijn colleges in de avonduren daar schering en inslag of uitzondering? Resource maakte een rondgang.

Alle universiteiten hebben de mogelijkheid om na 18.00 colleges in te plannen, maar het reguliere rooster loopt doorgaans tot 17.45 of 18.00, in Universiteit Utrecht tot 19.00. Het aantal avondcolleges wordt vaak zo beperkt mogelijk gehouden, omdat het voor zowel studenten als docenten een belasting is. Over het algemeen zijn met name deeltijdstudenten en honoursstudenten in de avonduren nog bezig, omdat ze overdag al verplichtingen hebben.

Vaak worden alleen avondcolleges ingepland wanneer er overdag gebrek is aan onderwijsruimtes of omdat de docent alleen in de avonduren beschikbaar is. In Groningen bijvoorbeeld zijn er voor de minorencolleges van Spaans maar liefst zeven groepen en maar twee docenten. Omdat de ingeruimde tijd voor minoren op een dag beperkt is, gaan de colleges tot 21.00 door.

Middagpauze
In Nijmegen hebben studenten zelf gekozen voor avondcolleges. Aan de Radboud Universiteit worstelde men ook met de beperkte beschikking van collegezalen. Studenten kregen toen de keuze om de lunchtijd te gebruiken voor colleges of ’s avonds nog de collegebanken in te gaan. De studenten hebben toen de voorkeur uitgesproken om het begin van de avond tussen 17.45 en 18.30 te benutten in plaats van de middagpauze. Daarbij is wel toegezegd om hier zo min mogelijk gebruik van te maken.

In Maastricht hebben studenten een flinke vinger in de pap bij het bepalen van hun lesrooster. De School of Business and Economics is de enige faculteit die colleges na 18.00 heeft. Studenten mogen zelf aangeven of ze van deze lestijden gebruik willen maken. Hun voorkeur wordt meegenomen bij het maken van het rooster. Het algemene beleid in Maastricht is dat faculteiten naar eigen inzicht colleges in de avonduren mogen plannen, maar dat ze daarbij wel rekening moeten houden met de beschikbaarheid van de student.

Taskforce
De kleinere universiteiten, zoals de TU Delft en de TU Eindhoven, plannen in principe ook geen avondcollege in. Colleges in Delft duren doorgaans tot 17.45 en alleen bij uitzondering wordt een avondcollege ingeroosterd. Het Honours programma heeft wel regelmatig ’s avonds college of activiteiten. In Eindhoven wordt er sinds afgelopen collegejaar een klein aantal colleges (circa 10 colleges) in de avond gegeven. Dit was één van de vier voorstellen van de taskforce ‘Accommoderen Groei’ om ervoor te zorgen dat de groei in het aantal eerstejaarsstudenten goed wordt opgevangen.


Lees ook