Nieuws - 1 januari 1970

Autochtone niet-roker is geluksvogel

Ben je gezond? Ben je een autochtone Nederlander? En rook je bovendien niet? Als je aan die drie criteria voldoet, dan is de kans aanzienlijk dat je een gelukkig mens bent. Dat voorspellen de berekeningen in het promotieonderzoek van ir Judith Cornelisse-Vermaat.

Het onderzoek van de Wageningse promovenda begon aanvankelijk als een studie naar manieren waarop huishoudens proberen om huishoudelijk werk uit te besteden, bijvoorbeeld door het kopen van kant-en-klare maaltijden. Maar het groeide uit tot een breder onderzoek dat probeert te voorspellen welke factoren in het huishouden mensen gelukkig of ongelukkig maken. Een bureau verzamelde de gegevens, en interviewde vijfentwintighonderd autochtone en allochtone respondenten.
‘Gezondheid was veruit de belangrijkste determinant van geluk die we vonden’, zegt de onderzoeker. ‘Ziekte maakt ongelukkig.’ Daarnaast waren allochtonen minder gelukkig dan autochtonen. Niet verrassend, volgens de literatuur. Over de hele wereld zijn immigranten minder gelukkig dan autochtonen.
Evenmin verrassend was dat rokers ongelukkiger zijn, want rokers zijn meestal ongezonder dan niet-rokers. Wel opmerkelijk was dat mannen en vrouwen van andere factoren gelukkiger worden. Zo blijkt uit het onderzoek van de promovenda dat moeders met kinderen onder de drie jaar minder gelukkig zijn dan normaal, terwijl dat voor mannen niet geldt. Mannen worden daarentegen weer wel ongelukkig van een hoog opleidingsniveau, terwijl Cornelisse-Vermaat bij vrouwen geen schadelijke gevolgen van opleiding kon ontdekken.
‘Opleiding is weliswaar niet zo’n belangrijke factor als gezondheid, maar het verband is duidelijk’, zegt de econoom. ‘We denken dat een hoge opleiding ook hoge verwachtingen oproept. En die komen niet altijd uit.’ Voor mannen is dat kennelijk een probleem, voor vrouwen niet. Mannen worden daarentegen weer wel gelukkig van veel geld verdienen, terwijl vrouwen juist resistent zijn voor de heilzame werking van een indrukwekkende salarisstrook.
Een pleidooi voor een terugkeer naar de rolverdeling van de jaren vijftig is het proefschrift van Cornelisse-Vermaat echter niet. ‘Anders dan mannen worden vrouwen niet ongelukkiger van huishoudelijke taken’, zegt de econoom. ‘Maar ze zijn wel ongelukkiger als ze werkloos zijn. Net als mannen.’/ WK

Judith Cornelisse-Vermaat promoveert op 11 maart bij prof. Henriëtte Maassen van den Brink van de Universiteit van Amsterdam, en prof. Gerrit Antonides, hoogleraar Economie van consumenten en huishoudens.