Nieuws - 8 maart 2007

Atlasgebouw steen des aanstoots

In Recource 22 stond een interessant interview met enkele leden van de gemeenschappelijke vergadering (GV). Daarin noemden zij het Atlasgebouw van de Environmental Sciences Group een ‘steen des aanstoots’. Als reden hiervoor gaven zij op dat er in het gebouw ‘voor studentenkamers geen plaats meer was’. Maar dat is gelukkig niet waar.
Ik heb Wiebe Aans, Ineke Kleemans en Wim Heijman inmiddels persoonlijk uitgenodigd voor een rondleiding door het gebouw, zodat ik hen in levenden lijve de kamers voor de afstudeervakkers kan laten zien. Maar ik wil ook de lezers van Resource die op het verkeerde been zijn gezet de werkelijkheid niet onthouden.
Ons Centrum Bodem is gehuisvest in het Atlasgebouw en bij de leerstoelgroepen van Bodem zijn 50 werkplekken voor studenten ingericht. Het Centrum Water & Klimaat zit zowel in het Atlasgebouw als in Lumen en daarvoor zijn twee maal 25 werkplekken voor studenten ingericht, dicht bij de leerstoelgroepen in hun ‘eigen’ gebouw. Voor het Centrum Landschap zijn er 65 werkplekken voor afstudeervakkers in hun Gaia-gebouw. Ook de leerstoelgroepen van het Centrum voor Geo-informatie hebben voor hun afstudeervakkers ruim 25 werkplekken beschikbaar. Tenslotte heeft het Centrum Ecosystemen 35 werkplekken in Lumen. Omdat afstudeervakkers niet een heel jaar continue van een werkplek gebruik maken, zijn deze 225 werkplekken voldoende voor de ongeveer 400 afstudeerders van de ESG.

Wallie Hoogendoorn, directeur management ESG