Nieuws - 1 januari 1970

Atlas plantengemeenschappen compleet

De vierdelige boekenserie 'Atlas van de plantengemeenschappen' is compleet. Donderdag 14 april presenteert hoofdauteur drs Eddy Weeda van Alterra het vierde en laatste deel.

De atlas toont de verspreiding van de verschillende samenlevingsvormen in de Nederlandse plantenwereld. Dat biedt gemeentes, natuurbeheerders en beleidsmakers de mogelijkheid in te schatten welke plekken in Nederland het meest kansrijk zijn voor natuurontwikkeling.
Zo is te zien dat de 'associatie van gewone dophei en veenmos' vooral in Drenthe voorkomt. Die is belangrijk voor de vorming van hoogveenbulten, vertelt Weeda. De ontwikkeling van hoogveenreservaten is dus het meest kansrijk in Drenthe. 'In het westen kan hoogveen op den duur ontstaan uit veenmosrietland dat vooral in de Zaanstreek, en rond de Vechtplassen en Nieuwkoop voorkomt.'
Weeda en zijn collega's putten ook uit oude bronnen. Die zijn belangrijk om te bepalen of er oude zaadvoorraden in de bodem zitten die nieuw leven ingeblazen kunnen worden. Langs het Bergumermeer in Noord-Friesland zijn onlangs zaden opgekomen van draadgentiaan, waar anderhalve eeuw geleden melding van was gemaakt.
Uit de vegetatiegegevens in de atlas is ook af te leiden waar endemische soorten de beste kans hebben om terug te komen. Zo ligt er volgens Weeda tussen Raalte en Wijhe een gebied waar het heide-melkviooltje - 'één van de weinige échte endemen' - vroeger groeide en veel kans maakt terug te komen uit de zaadvoorraad. / MW