Nieuws - 1 januari 1970

‘Atheïst? Ach Christiaan’

‘Jongen, ga weer naar de kerk, je hebt het nodig.’ Dat is de boodschap van kardinaal Simonis tijdens zijn bezoek aan KSV St. Franciscus, maandag 10 april. Aanleiding voor het bezoek is het lustrum van de overigens allang niet meer zo katholieke studentenvereniging.

De kerkvorst spreekt de volle mensazaal toe op strenge toon. ‘We leven in een onvoorstelbaar culturele armoede’, zegt hij. Simonis ergert zich zichtbaar aan het gebrek aan historische kennis bij studenten en maakt zich boos over het ietsisme in de moderne maatschappij.
Omdat KSV in naam en traditie een katholieke studentenvereniging is, werd de kardinaal benaderd voor het comité van aanbeveling voor dit lustrum. Omdat hij graag met studenten wilde spreken, stelde hij voor om naast zijn representatieve rol in het comité ook een avond langs te komen.
Hij begint vriendelijk, maar wanneer vier studenten uitleggen hoe zij religie en maatschappij zien, ontluikt Simonis’ ironie. Met priemende vinger en een scherp geheugen voor namen wijst hij op het belang van kerkgang en catechese. ‘Atheïst? Ach Christiaan.’ ‘De kerk ouderwets? Pieter, ik hoop dat je weer wat vaker zult gaan.’ En: ‘Boeddhisme, dat is navelstaarderij.’ Het is duidelijk, voor de kardinaal is er maar één weg.
Dat er zoveel mensen aanwezig zijn, wijt KSV-voorzitter De Bruijne aan behoefte aan diepgang. ‘We doen dit niet elke week, maar een groot deel van de studenten wil graag aandacht voor religie in bredere zin.’
Tegenwoordig is KSV in essentie een gezelligheidsvereniging, maar ooit werd zij opgericht als katholieke studentenvereniging. ‘We hebben dan ook nog twee keer per jaar een mis die vaak door wel de helft van de leden wordt bijgewoond. Veelal niet-praktiserende katholieken maar wel mensen die geïnteresseerd zijn in de achtergrond van de vereniging. Bovendien houden onze beschermheer – de deken van Arnhem - en de studentenpastor vaak een mooie mis die goed past bij de actualiteit en veel studenten aanspreekt’, aldus De Bruijne.
Ook Simonis lijkt de zaal te raken. Zelfs bij zijn ferme commentaar op milde pleidooien voor meer pluriformiteit blijft de zaal geboeid luisteren. Simonis: ‘We zijn beelddragers van God en moeten in essentie God waarmaken’. Toch ziet hij de wetenschap niet tegenover het christendom staan. ‘We hebben de wetenschap nodig, net als het geloof. Christendom is geen andere werkelijkheid, maar ziet de werkelijkheid anders.’/ MV