Wetenschap - 26 september 2002

Atelier adviseert MKZ-uitbraak na te spelen

Atelier adviseert MKZ-uitbraak na te spelen

Nederland zou er goed aan doen om een MKZ-uitbraak na te spelen om zo de lessen te toetsen die getrokken zijn uit de uitbraak van vorig jaar. Dat is een van de belangrijkste aanbevelingen van het MKZ-atelier waarin Wageningse onderzoekers de MKZ uitbraak analyseerde met boeren en andere betrokkenen.

Oefeningen met een MKZ-uitbraak zijn in de Verenigde Staten eerder uitgevoerd en brachten volgens hoogleraar Akke van der Zijpp verrassende gebreken aan het licht. Zo waren er te weinig mobiele telefoons en viel vooral het gebrek aan besluitvaardigheid op.

Het Wageningse atelier werd vorig jaar in het leven geroepen in het kader van de discussie over de toekomst van de Nederlandse veehouderij. Naar aanleiding van het rapport Naar een Waardenvolle landbouw heeft de raad van bestuur toen geld beschikbaar gesteld voor het instellen voor ateliers waarin onderzoekers samen met betrokkenen werken aan actuele maatschappelijke vraagstukken. Het MKZ-atelier was een idee van dierkundige prof. Akke van der Zijpp.

Een andere aanbevelingen van die het Atelier doet is dat het draaiboek dat het ministerie van LNV gebruikt bij een MKZ-uitbraak regelmatig herzien moet worden. In haar eindrapport beveelt het atelier aan om elke die jaar direct betrokkenen naar het draaiboek te laten kijken om het aan te passen aan maatschappelijke veranderingen.

De crisis die vorig jaar ontstond na de uitbraak werd volgens de onderzoekers en de andere betrokkenen verergerd doordat het draaiboek niet aansloot bij nieuwe normen en waarden in de samenleving. De maatschappelijke reactie op het ruimen van duizenden runderen en varkens was veel heftiger dan verwacht. Een regelmatige update moet de kloof tussen de plannen en de praktijk verkleinen.

Van der Zijpp is goed te spreken over de interactieve aanpak van het atelier met boeren en andere betrokkenen. Zij stelt dan ook voor het Atelier een vervolg te geven en een 'Centrum voor interactief MKZ-onderzoek'. Aalt Dijkhuizen reageerde tijdens de presentatie van de conclusies van het atelier voorzichtig op die suggestie. Hij zei wel te voelen voor een centrum dat zich ook met andere maatschappelijke vraagstukken bezig houdt. | K.V.