Nieuws - 10 oktober 2016

Astronaut krijgt atlas bodemleven

tekst:
Roelof Kleis

Hemelbestormer Andre Kuipers kreeg dit weekeinde een wel heel aards boek cadeau: de Global Soil Biodiversity Atlas. Kersvers persoonlijk hoogleraar Gerlinde De Deyn loste er een oude belofte mee in.

Astronaut Kuipers kreeg het exemplaar van de bodemlevenatlas na afloop van zijn theatercollege in De Lampegiet in Veenendaal. De Deyn is een van de editors van de atlas, een project van de Europese Unie. De atlas is al sinds mei gereed, maar tot een officiele
eerste-exemplaar uitreiking was het om diverse redenen nog niet gekomen, licht De Deyn de actie toe.

Buitenaards
De Deyn ontmoette Kuipers toen hij vorig jaar juni een college gaf voor basisscholieren in Orion. De Deyn gaf die dag een workshop over ‘buitenaardse bodemdiertjes’. Die bestaan -voorzover wij weten- niet, maar het bodemleven op aarde ziet er vaak wel alien-achtig uit. ‘Zijn lezing ging over hoe kwetsbaar en bijzonder de aarde is, zeker vanuit de ruimte gezien’, vertelt De Deyn. ‘En dan mag je zeker het kleine grut in de bodem niet vergeten. Daarom hebben wij hem toen de atlas van de Europese bodembiodiversiteit gegeven.’

GSBI Altas Cover_1.jpg

Met de belofte dat Kuipers ook de Wereldatlas van bodembiodiversiteit zou krijgen als die af was. In mei dit jaar werd de laatste hand gelegd aan de atlas, waar naast De Deyn ook buitengewoon hoogleraar Functionele Biodiversiteit Wim van der Putten in het editor-team zat. Internationaal heeft de atlas al ruim aandacht gekregen, zegt De Deyn. Maar in ons land dus nog niet of nauwelijks. De theatervoorstelling in De Lampegiet bleek een mooie aanleiding
om twee vliegen in één klap te slaan.  

De atlas is de eerste die het bodemleven van de aarde in kaart brengt. Voorzover bekend tenminste. Naar schatting is nog steeds maar een procent van alle bodemleven bekend en beschreven. De atlas geeft een overzicht van de diversiteit, de verspreiding over de aarde en de diensten die die bodemdiertjes leveren aan het ecosysteem. Maar ook de bedreigingen voor de bodem, de maatregelen die genomen worden en het beleid krijgen ruim aandacht.

Gratis
Los van de tekst trekken bovenal de 900 foto’s en illustraties het oog. En daarvoor hoef je geen papieren versie van de 176 A3 pagina’s tellende boekwerk aan te schaffen. De atlas is gratis te downloaden. Het naslagwerk is een initiatief van het Global Soil Biodiversity Initiative en het Joint Research Centre van de EU. Het idee voor de atlas ontstond naar aanleiding van het het internationale jaar van de bodem dat vorig jaar werd gevierd.