Nieuws - 1 januari 1970

Aspergillus selecteert zijn sporen

Aspergillus selecteert zijn sporen


De schimmel Aspergillus nidulans investeert zijn voortplantingsenergie
alleen in de beste sporen. Onderzoekers hadden al het vermoeden dat dit de
reden van de voortplantingsdrift van de schimmel was, maar aio Judith
Bruggeman heeft voor het eerst hard bewijs voor die theorie gevonden.
,,Er zijn wel meer organismen die enorm veel nieuwe individuen voor hun
nieuwe generatie beginnen te maken'', zegt Bruggeman, ,,maar ze niet
allemaal laten uitgroeien tot nieuwe zaden of sporen. Van planten bestond
al het vermoeden dat ze niet alle vruchtbeginsels laten uitgroeien tot
zaden, maar alleen de allerbeste zover laten komen.''
,,Bij sommige bomen zie je bijvoorbeeld dat maar een van de vier
vruchtbeginsels een zaadje wordt. Onderzoekers hebben wel eens geprobeerd
om in te grijpen in dat proces door zelf drie van de vier vruchtbeginsels
weg te prikken.'' Uit zulk soort onderzoek blijkt dat de overlevingskansen
van de nieuwe generatie bomen minder goed zijn dan de kansen van de nieuwe
generaties die de boom zelf produceert. ,,Het was echter nooit duidelijk
waardoor dat kwam'', zegt Bruggeman. ,,Waren de door de onderzoekers
geselecteerde nakomelingen genetisch minder 'fit'? Of kwam het door de
ingreep van het wegprikken van de zaden?''
Bij Aspergillus nidulans zijn de sporen die het organisme selecteert om uit
te groeien, genetisch superieur aan de sporen die niet zover komen, wist
Bruggeman aan te tonen in een experiment. ,,Het grote voordeel ten opzichte
van proeven met planten is dat wij een grote collectie schimmels met
nadelige mutaties hebben.'' zegt Bruggeman. ,,Die kweekte ik op. Toen bleek
dat de meeste van deze schimmels wel begonnen om seksuele sporen te maken,
maar ze uiteindelijk niet afmaakten.'' |
W.K.
Judith Bruggeman promoveert op 26 november bij prof. Rolf Hoekstra,
hoogleraar in de Genetica.