Nieuws - 1 januari 1970

Ashes to ashes

Ashes to ashes


Wagenings populairste hoogleraar in de gezinssociologie tikt de as van zijn
sigaar op de tafel. Hij giet er wat sherry bij en roert as en drank met
zijn wijsvinger door elkaar. Daarna tekent hij een groot vierkant. ,,En
dit’’, zegt Kees de Hoog, ,,is Velp.’’
,,Ken ik’’, zegt Annette van de Wetering, de nieuwe persvoorlichter van
Wageningen UR. ,,Dat hebben we juist overgenomen.’’
,,Dat mag je zo niet zeggen’’, zegt De Hoog, die een cocktailworstje in
zijn glas doopt en daarna opeet. ,,Als Speelman dat had gehoord was je nu
voorlichter van het Wb.’’
,,We zijn gefuseerd’’, corrigeert Van de Wetering. Ondanks de broeierige
atmosfeer op de receptie en ondanks haar leren mantelpakje is er geen
druppel zweet op haar voorhoofd te bekennen. Een goede woordvoerder is
altijd douchefris.
,,We zeggen liever dat we met elkaar gaan samenwerken.’’ De grote man heeft
bij het uitspreken van woorden met veel lettergrepen last van een
dubbelslaande tong, maar staat nog steeds ferm op zijn benen.
,,Net zoals jullie maatschappijwetenschappers samenwerken met het LEI?’’
,,Officieel zijn we gefuseerd’’, zegt De Hoog. ,,Eigenlijk heeft LEI ons
overgenomen, maar dat mag ik weer niet zeggen. Snap je?’’
,,En door al die samenwerking en fusies wordt Wageningen UR steeds beter’’,
zegt Van de Wetering, want een goede woordvoerder is ook altijd
optimistisch.
De Hoog giet het laatste restje van zijn sherry in het schaaltje nootjes op
tafel. ,,Moet je eens kijken, Annette’’, zegt de hoogleraar. ,,Nou zijn
het pas echt borrelnootjes geworden.’’

Willem Koert