Nieuws - 1 januari 1970

Arme landen zoeken onderzoekspartners

Zo’n dertig vertegenwoordigers van onderzoeksinstellingen uit China, Mexico, Egypte, Servië en nog vijftien zuidelijke landen waren begin april op bezoek bij Wageningen UR. Per continent aan tafels gegroepeerd bespraken ze het nut van Europese subsidies.

Ze worden national focal points genoemd: mensen die voor een land contact onderhouden met onderzoeksinstellingen in Europa en met hun financier, de Europese Unie. Ze leggen ook binnen hun land contacten tussen onderzoekers die gezamenlijk kunnen inschrijven op een Europees project. De EU biedt ontwikkelingslanden de mogelijkheid om aan een zogenaamde top-up call mee te doen, legt Willem Wolters, de financiële Europa-man van Wageningen UR, uit. Dat betekent dat ze financiering krijgen om mee te draaien in een kaderprogramma van Europese onderzoeksinstellingen.
Een van de gasten op de bijeenkomst is Salome Kirea uit Kenia. Ze vertelt dat er veel individuele contacten zijn tussen onderzoekers in Kenia en Europa. ‘Dat komt bijvoorbeeld door de sandwich-promovendi die uit Kenia komen, een tijdje hier in Wageningen zijn en dan weer terug komen naar Kenia. Of door de studentenuitwisselingen. Maar er zijn nog maar weinig partnerschappen tussen instellingen. Het is goed om hier te zijn om zo ook op een ander niveau contacten te leggen.’
Zuid-Afrika doet het goed bij de Europese onderzoeksfinanciering. Geoff Meese vertelt dat zijn land al in het vierde kaderprogramma meedeed, en in het zesde kaderprogramma, dat dit jaar eindigt, vijftig projecten heeft. ‘Maar het gaat de EU wel om toegevoegde waarde. Niet iedereen kan meedoen. Wij willen in Zuid-Afrika graag de mindere universiteiten betrekken, wat helaas nog steeds de universiteiten zijn die tijdens de apartheid zwart waren. Maar dat is niet de zorg van de EU. De leider van het consortium van een onderzoeksprogramma is geïnteresseerd in kwaliteit. Toch is het verschillende voormalige zwarte universiteiten gelukt zich te ontwikkelen tot excellente universiteiten.’ / JT