Nieuws - 23 juni 2010

Arme Chinezen feesten voor status

De uitgaven van arme Chinezen aan feesten, partijtjes en cadeautjes zijn de afgelopen jaren snel gestegen. Dat doen ze om hun status in het dorp te behouden.

china_trouw.jpg
'Iedereen moet meedoen om zijn positie te houden op de sociale ladder.  Dit is onder andere van belang voor de kansen op de huwelijksmarkt', zegt ontwikkelingseconoom Erwin Bulte. De Wageningse hoogleraar schreef een artikel over statusverhogende uitgaven in ruraal China met buitenlandse collega's in het Journal of Development Economics.

Schriftjes
Samen met mede-auteur X. Zhang van het International Food Policy Research Institute onderzocht Bulte het uitgavenpatroon van bewoners uit 26 Chinese dorpen in een arme provincie in het binnenland van China. 'Die uitgaven worden goed geregistreerd in schriftjes door de bewoners, om precies te weten wat je van wie hebt gehad', zegt Bulte. Een statistische analyse wees uit dat de bewoners de afgelopen jaren veel meer geld zijn gaan uitgeven voor sociale activiteiten als een trouwpartij, begrafenis en geboorte. Ook het aantal festiviteiten is gegroeid. 'De mensen laten het geld rollen, omdat andere mensen in het dorp dat ook doen.'

Migratie
Bulte vermoedt dat de migratie van dorpsbewoners naar booming China in de kustprovincies de uitgavenstijging heeft aangewakkerd. 'Voorheen was er een stabiele statusverdeling in de dorpen. Toen stuurden de migranten uit de stad geld op, waarmee de familieleden hun aanzien konden verhogen. Dat is heel belangrijk in de Chinese samenleving, want bepaalt bijvoorbeeld de positie van je kind op de huwelijksmarkt. Bijna alle huwelijken worden gearrangeerd door de familie. Dan is status heel belangrijk, zeker voor je zoon, want er is een tekort aan vrouwen.'

Bloed aftappen
Armere dorpsbewoners die geen geld uit de stad ontvangen, proberen wanhopig mee te doen bij de bestedingsdwang. 'Ze willen niet achterblijven.' Bulte kent verhalen dat arme dorpsbewoners bloed laten aftappen, een illegale activiteit, om toch extra geld te bemachtigen voor statusverhogende partijtjes. 'Het probleem is dat de arme mensen een groter deel van hun inkomen op een niet-productieve manier gebruiken', concludeert Bulte. 'En het helpt ook nog eens niet, want iedereen doet het.' Hij voorziet een groeiende tweedeling op het Chinese platteland.