Nieuws - 7 november 2002

Arbeidsinspectie waarschuwt kenniseenheden

Arbeidsinspectie waarschuwt kenniseenheden

Een groot aantal beeldschermwerkplekken binnen Wageningen UR voldoet niet aan de wettelijke eisen voor arbeidsomstandigheden. De Arbeidsinspectie dreigt met boetes als voor januari geen maatregelen zijn genomen.

Vooral de RSI-preventie is niet conform de regels.

De Arbeidsinspectie verstuurde op 16 oktober waarschuwingsbrieven naar de directies van de kenniseenheden Groene ruimte, Agrotechnologie en voeding en het departement Maatschappijwetenschappen. Aanleiding vormden de bevindingen van inspecteurs in juni en september in een aantal gebouwen, waaronder de Leeuwenborgh, het Biotechnion en de Dreijenborch. Met name op het gebied van RSI-preventie werden overtredingen geconstateerd. De inrichting van beeldschermwerkplekken voor zowel medewerkers als studenten voldoet vaak niet aan de wettelijke normen. Zo zijn werkbladen niet in hoogte verstelbaar, staan beeldschermen niet recht voor de gebruiker en is de beenruimte van veel werkplekken onvoldoende.

Ook werd de voorlichting over RSI-preventie en het effect ervan onvoldoende bevonden. Deels wijdt de arbeidsinspectie dit aan het gedrag van de gebruikers, maar ook gebrek aan toezicht door werkgevers wordt als oorzaak genoemd. De voorlichting zou te vrijblijvend zijn. Daarbij constateerden de inspecteurs dat voorlichtingsmateriaal uitsluitend in het Nederlands is geschreven, terwijl zo?n vijftig procent van de studenten uit het buitenland komt.

"Dit bevestigt onze eigen bevindingen", zegt ir Fred Hoek van de Arbo- en milieudienst. De Arbeidsinspectie geeft de directieraden drie maanden om de zaken te verbeteren. Volgens Hoek zou het opstellen van een plan van aanpak al een hele verbetering zijn. "Er moet in ieder geval iets gebeuren", zegt hij. "De raad van bestuur blijft zeggen dat dit een verantwoordelijkheid is van de kenniseenheden." Voor de kenniseenheden is geldgebrek het grootste probleem. Hoek vindt dat de directieraden hun verantwoordelijkheid moeten nemen, maar ook dat vanuit het bestuurscentrum meer moet gebeuren, met name voor studenten.

De verantwoordelijkheid voor studenten die een afstudeervak doen blijft een hekel punt. "Formeel gezien is de afdeling Onderwijs en studentenaangelegenheden alleen verantwoordelijk voor jongerejaars??, zegt Hoek. "Maar ik heb het idee dat zij wat meer voor studenten zouden moeten opkomen." | L.M.