Nieuws - 15 september 2011

Aquacultuur onder één paraplu

De groepen Aquacultuur en visserij (Universiteit Wageningen) en Aquacultuur (Imares) gaan innig samenwerken onder de paraplu Wageningen Aquacultuur. De groepen hopen hiermee allerlei concurrentievoordelen te bereiken. Tijdens een symposium op 16 september in Yerseke wordt de samenwerking aan de buitenwereld gepresenteerd.

zalm.jpg
De samenwerking was er altijd al maar die wordt intensiever,' zegt Professor Johan Verreth van Aquacultuur en visserij. In de toekomst moet er naar buiten ‘één loket bestaan. Intern worden kennis en voorzieningen gedeeld en samen wordt besloten over de lange termijndoelen. Henk van der Mheen, groepsleider Aquacultuur bij Imares ‘Met onze gezamenlijke kennis dekken we echt het hele spectrum van de aquacultuur af.' Ook moet worden voorkomen dat de groepen onnodig met elkaar concurreren. Verreth: ‘In het verleden liepen we elkaar nog wel eens voor de voeten.'

Verreth is niet ongerust dat zijn dat zijn werkgroep van circa 25 wetenschappers ondergesneeuwd wordt in de samenwerking met het grotere Imares. Hij wijst erop dat de betrokken afdelingen ongeveer even groot zijn. Er blijken momenteel zelfs gesprekken te worden gevoerd met de vis en visserij-afdelingen van Imares voor een soortgelijk kennisnetwerk rond vis. Het samengaan is volgens Verreth ook niet ingegeven door geldgebrek of andere bedreigingen. ‘Ook individueel hadden we verder kunnen gaan, maar ik verwacht hier veel van.' Van der Mheen vindt nu het juiste moment voor meer samenwerking. Hij noemt vooral de mogelijk grotere rol voor het bedrijfsleven bij het toewijzen van. ‘We zijn zo een interessantere partner voor het bedrijfsleven.'