Nieuws - 1 januari 1970

Apotheker honoreert samenwerking hao

Apotheker honoreert samenwerking hao

Apotheker honoreert samenwerking hao

Minister Apotheker van LNV zal de vergaande bestuurlijke samenwerking tussen de agrarische hogescholen in Velp en Leeuwarden honoreren met twee miljoen gulden in de komende drie jaar. Dat schrijft hij aan de besturen van de hogescholen. De andere drie hogescholen kunnen ook twee miljoen gulden krijgen als ze concrete samenwerkingsvoorstellen formuleren

Apotheker is voorstander van het zogeheten concernmodel dat de hogescholen in Velp en Leeuwarden, Larenstein en het Van Hall-instituut, hebben geformuleerd. De twee hogescholen willen bevoegdheden om het onderwijs af te stemmen overdragen aan een concernbestuur. Dit garandeert bindende samenwerking en de mogelijkheid om belangrijke instellingsoverschrijdende beslissingen te nemen, schrijft de minister. Het alternatief van de hogescholen in Delft, Den Bosch en Dronten, samenwerking op basis van vrijwilligheid, vindt de minister niets toevoegen aan de huidige situatie. Versterking van het hoger agrarisch onderwijs is hiermee onvoldoende gegarandeerd.

Apotheker steunt daarom de concernvorming met twee miljoen gulden. Als de andere hogescholen zich alsnog aansluiten, verhoogt hij dit bedrag. Voor de drie andere hogescholen heeft hij ook een potje met twee miljoen gereserveerd voor hao-brede samenwerking, maar dan moeten ze wel met concrete en onderbouwde voorstellen tot samenwerking komen

Voor de stichting Samenwerking Hoger Agrarisch Onderwijs (SHAO) is geen plaats meer. Opheffing van de SHAO betekent de beƫindiging van de subsidie vanuit LNV, behoudens benodigde middelen voor een zorgvuldige personele afbouw, aldus de minister. Hij laat nog een analyse uitvoeren om te bezien welke taken van de stichting de hogescholen kunnen overnemen. A.S