Nieuws - 27 juni 2018

Antibioticaresistentie in veehouderij blijft dalen

tekst:
Albert Sikkema

De antibioticaresistentie in de veehouderij daalde in 2017 opnieuw, meldt Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) vandaag. Daarmee loopt de afname van resistente bacteriën gelijk op met lager antibioticagebruik in de veehouderij. Maar die daling vlakt af en daarom wordt het beleid aangescherpt.

©WBVR

Twee weken geleden meldde de diergeneesmiddelenautoriteit SDa, die jaarlijks de verkoop van diergeneesmiddelen registreert, dat het antibioticagebruik in 2017 opnieuw daalde. In de kalkoensector bedroeg de daling 24%, in de vleeskuikensector 8%, in de kalversector 4% en in de varkenssector 2%. Alleen in de rundveehouderij steeg het antibioticagebruik licht: in de melkveehouderij met 2% en bij het vleesvee met 3%. SDa beschouwt deze stijgingen als natuurlijke variatie. Toch stokt de daling en haalt de veehouderijsector de doelstelling voor antibiotica-reductie nog niet.

Vleeskalveren

Minder antibioticagebruik moet leiden tot minder antibioticaresistente bacteriën in de veehouderij. En die tendens is er ook, schetst Wageningen Bioveterinary Research vandaag. In bijna alle sectoren nam het aantal antibioticaresistente bacteriën af. In pluimvee is de resistentie het meest afgenomen, constateert Kees Veldman van het WBVR. Alleen bij vleeskalveren meet het instituut een lichte stijging in resistentie. De reden van die stijging is niet duidelijk en daarom is verder onderzoek nodig.

ESBL

Toch is de algehele trend positief. Het antibioticagebruik in de veehouderij daalde de laatste acht jaar met 40 tot 75 procent, afhankelijk van de veehouderijsector. Het aantal resistente ESBL-bacteriën is verder afgenomen bij bijna alle diersoorten die voor de voedselproductie worden gebruikt. En antibiotica die belangrijk zijn om infecties bij mensen te behandelen, zijn de afgelopen jaren nauwelijks meer ingezet voor dieren.

Stoplichten

Het streven van de regering is om de hoeveelheid antibiotica nog verder terug te dringen. Omdat het verbruik sterk uiteen loopt per boerenbedrijf, heeft de SDa een stoplichtensysteem. Grootverbruikers, die veel dagdoseringen antibiotica gebruiken, krijgen een rood stoplicht en moeten gerichte maatregelen nemen om het verbruik terug te dringen. SDa zet nu bij minder dagdoseringen dan voorheen het stoplicht op oranje en rood en adviseert strengere maatregelen bij grote overschrijdingen van het antibioticagebruik.