Nieuws - 8 september 2010

Antibioticadoelstelling nog niet gehaald

Het antibioticagebruik in de intensieve veehouderij is in 2009 gedaald ten opzichte van het jaar ervoor, maar nog steeds hoger dan in 2007. Dat blijkt uit cijfers van het LEI.

antibiotica.jpg
Het LEI heeft het aantal dagdoseringen antibiotica op veehouderijbedrijven uitgerekend, op basis van een eigen steekproef en verkoopcijfers van het FIDIN, de vereniging van diergeneesmiddelenleveranciers in Nederland.
Daaruit blijkt dat het antibioticagebruik bij vleeskuikens en vleesvarkens licht is gedaald in 2009, na een sterke stijging in voorgaande jaren. Het antibioticagebruik bij zeugen en biggen vorig jaar is juist toegenomen, na een lichte daling het jaar ervoor. Bij melkvee daalde het voor het eerst. Alles bij elkaar werd twee procent minder antibiotica verkocht dan in 2008.
Koplopers
Die daling is veel te klein om de doelstelling van de Nederlandse overheid - vijftig procent reductie in 2011 - te realiseren, erkennen landbouworganisatie LTO en dierenartsenorganisatie KNMVD. Toch verwacht de laatste dat de reductie van vijftig procent volgend jaar haalbaar is. De koplopers in de veehouderij gebruiken negentig procent minder antibiotica dan het gemiddelde, stelt directeur Martin Scholten van de Animal Sciences Group deze maand in Wageningen World. De veehouderijsector moet zich concentreren op de beste veehouders en niet op de achterblijvers, vindt Scholten. 'Als de koplopers de norm worden, dan neemt het antibioticagebruik af met een factor tien.'